Thứ năm,  30/03/2023

Điểm chuẩn vào các trường ĐH Y Thái Bình, Y tế công cộng, Ngoại thương

Điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV3 vào trường ĐH Y Thái Bình khối A là 20,5 điểm, khối B thấp nhất là 17,0 điểm; trường ĐH Y tế công cộng là 16,5 điểm; trường ĐH Ngoại thương khối A là 24 điểm, khối D1, 2, 3, 4, 6 là 22 điểm.* Trường ĐH Y Thái Bình:Trường Đại học Y Thái Bình thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2010 cho các hệ chính quy Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ YHCT, BS YHDP, Dược sĩ Đại học và Cử nhân điều dưỡng. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Cụ thể như sau:Các ngành đào tạoMã ngànhKhốiĐiểm chuẩn 2010Hệ Đại họcBác sĩ đa khoa301B22.5Bác sĩ Y học cổ truyền302B19.0Dược sĩ303A20.5Bác sĩ Y học dự phòng304B17.5Điều dưỡng305B17.0Lưu ý: Nếu tổng điểm cộng 3 môn thi lẻ 0.25 sẽ được làm tròn thêm 0.25. Không làm tròn cho từng môn.* Trường ĐH Y tế công cộng:Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 đối với các thí sinh dự thi tại trường như sau:Ưu...

Điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV3 vào trường ĐH Y Thái Bình khối A là 20,5 điểm, khối B thấp nhất là 17,0 điểm; trường ĐH Y tế công cộng là 16,5 điểm; trường ĐH Ngoại thương khối A là 24 điểm, khối D1, 2, 3, 4, 6 là 22 điểm.

* Trường ĐH Y Thái Bình:

Trường Đại học Y Thái Bình thông báo điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2010 cho các hệ chính quy Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ YHCT, BS YHDP, Dược sĩ Đại học và Cử nhân điều dưỡng. Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông – khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Cụ thể như sau:
Các ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn 2010
Hệ Đại học
Bác sĩ đa khoa 301 B 22.5
Bác sĩ Y học cổ truyền 302 B 19.0
Dược sĩ 303 A 20.5
Bác sĩ Y học dự phòng 304 B 17.5
Điều dưỡng 305 B 17.0

Lưu ý: Nếu tổng điểm cộng 3 môn thi lẻ 0.25 sẽ được làm tròn thêm 0.25. Không làm tròn cho từng môn.

* Trường ĐH Y tế công cộng:

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 đối với các thí sinh dự thi tại trường như sau:
Ưu tiên Khu vực 3 Khu vực 2 Khu vực 2 NT Khu vực 1
Học sinh phổ thông 16,5 16 15,5 15
Nhóm 1 15,5 15 14,5 14
Nhóm 2 14,5 14 13,5 13

* Trường ĐH Ngoại thương:

1. Điểm trúng tuyển theo khối:

– Điểm sàn khối A
Đối tượng ưu tiên KV3 KV2 KV2NT KV1
Học sinh phổ thông 24,0 23,5 23,0 22,5
Ưu tiên 2 23,0 22,5 22,0 21,5
Ưu tiên 1 22,0 21,5 21,0 20,5

– Điểm sàn khối D1, 2, 3, 4, 6 (ngoại ngữ tính hệ số 1)
Đối tượng ưu tiên KV3 KV2 KV2NT KV1
Học sinh phổ thông 22,0 21,5 21,0 20,5
Ưu tiên 2 21,0 20,5 20,0 19,5
Ưu tiên 1 20,0 19,5 19,0 18,5

– Điểm trúng tuyển khối ngành ngoại ngữ thương mại (ngoại ngữ tính hệ số 2)
Đối tượng ưu tiên KV3 KV2 KV2NT KV1
Học sinh phổ thông
29,0
28,5
28,0
27,5
Ưu tiên 2
28,0
27,5
27,0
26,5
Ưu tiên 1
27,0
26,5
26,0
25,5

2. Điểm trúng tuyển theo chuyên ngành:

– Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại

Khối A: 26 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3; giảm 0,5 điểm giữa các khu vực và giảm 1,0 điểm giữa các đối tượng ưu tiên.

Khối D1, 2, 3, 4, 6: 23 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3; giảm 0,5 điểm giữa các khu vực và giảm 1,0 điểm giữa các đối tượng ưu tiên.

– Chuyên ngành Tài chính quốc tế

Khối A: 25 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3; giảm 0,5 điểm giữa các khu vực và giảm 1,0 điểm giữa các đối tượng ưu tiên.

Khối D1, 6: 22,5 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3; giảm 0,5 điểm giữa các khu vực và giảm 1,0 điểm giữa các đối tượng ưu tiên.

– Các chuyên ngành thương mại quốc tế, Thuế và Hải quan, Quản trị kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh quốc tế, Kế toán, Thương mại điện tử, Quản trị khách sạn và du lịch, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế quốc tế

Khối A: 24 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3; giảm 0,5 điểm giữa các khu vực và giảm 1,0 điểm giữa các đối tượng ưu tiên.

Khối D1, 6: 22 điểm đối với học sinh phổ thông khu vực 3; giảm 0,5 điểm giữa các khu vực và giảm 1,0 điểm giữa các đối tượng ưu tiên.

– Các chuyên ngành tiếng Anh thương mại, tiếng Pháp thương mại, tiếng Trung thương mại, tiếng Nhật thương mại (ngoại ngữ tính hệ số 2): 29 điểm, đối với học sinh phổ thông khu vực 3; giảm 0,5 điểm giữa các khu vực và giảm 1,0 điểm giữa các đối tượng ưu tiên.

GS, TS Hoàng Văn Châu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Thí sinh đăng ký dự thi vào chuyên ngành Kinh tế đối ngoại và Tài chính quốc tế, đủ điểm trúng tuyển vào trường theo khối nhưng không đủ điểm xét tuyển theo chuyên ngành có thể đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành: Thương mại quốc tế (457), Thuế và hải quan (458), Quản trị kinh doanh quốc tế (402), Luật kinh doanh quốc tế (403), Kế toán (404), Thương mại điện tử (405), Quản trị khách sạn và du lịch (406), Đầu tư chứng khoán (411), Kinh doanh quốc tế (460), Kinh tế quốc tế (470), Ngân hàng (470).
Theo Nhandan