Thứ tư,  27/10/2021

200 trường THPT có điểm trung bình cao trong kỳ thi đại học năm 2010

Ngày 11-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bảng xếp hạng danh sách 200 trường THPT có kết quả trung bình điểm thi đại học của học sinh cao nhất.Đây là những trường THPT được đánh giá có điểm thi đại học cao dựa trên trung bình cộng tổng điểm ba môn thi đại học. Trong đó mười trường có kết quả dẫn đầu xếp theo thứ tự điểm cao từ trên xuống như sau: Chuyên Hóa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) với tổng điểm trung bình thi đại học của các học sinh là 21,71 điểm, Chuyên Toán ĐHQGHN (21,34 điểm), Chuyên Toán Tin ĐH Sư phạm Hà Nội (21,2 điểm), chuyên ngữ thuộc Trường đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (20,99 điểm), THPT Năng khiếu thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh (20,96 điểm), THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (20,51 điểm), Chuyên Lý ĐHQGHN (20,51 điểm) THPT Lê Hồng Phong, Nam Định (20,32 điểm), THPT Năng khiếu Hà Tĩnh (20,21 điểm) và THPT chuyên Thái Bình (20,16 điểm).Trong số các tỉnh, thành phố thì Hà Nội là địa phương có nhiều trường được lọt vào "Tốp 200" nhất...

Ngày 11-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố bảng xếp hạng danh sách 200 trường THPT có kết quả trung bình điểm thi đại học của học sinh cao nhất.


Đây là những trường THPT được đánh giá có điểm thi đại học cao dựa trên trung bình cộng tổng điểm ba môn thi đại học. Trong đó mười trường có kết quả dẫn đầu xếp theo thứ tự điểm cao từ trên xuống như sau: Chuyên Hóa Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) với tổng điểm trung bình thi đại học của các học sinh là 21,71 điểm, Chuyên Toán ĐHQGHN (21,34 điểm), Chuyên Toán Tin ĐH Sư phạm Hà Nội (21,2 điểm), chuyên ngữ thuộc Trường đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (20,99 điểm), THPT Năng khiếu thuộc Trường đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh (20,96 điểm), THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An (20,51 điểm), Chuyên Lý ĐHQGHN (20,51 điểm) THPT Lê Hồng Phong, Nam Định (20,32 điểm), THPT Năng khiếu Hà Tĩnh (20,21 điểm) và THPT chuyên Thái Bình (20,16 điểm).


Trong số các tỉnh, thành phố thì Hà Nội là địa phương có nhiều trường được lọt vào “Tốp 200” nhất với tổng số trường. Những tỉnh, thành phố có nhiều trường THPT lọt vào “Tốp 200” tiếp theo là: Nam Định, TP Hồ Chí Minh… Tuy nhiên, điểm trung bình thi đại học của các trường tốp đầu năm nay thấp hơn năm 2009 (trường có điểm trung bình thi cao nhất là 23,19 điểm).


Theo Nhandan