Thứ ba,  21/03/2023

Nam Ðịnh tiếp tục dẫn đầu cả nước về kết quả tuyển sinh đại học

Ngày 12-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) công bố xếp hạng các tỉnh, thành phố theo kết quả tuyển sinh đại học năm 2010.Điểm trung bình thi đại học của 63 tỉnh, thành phố năm 2010 từ 7,98 đến 12,65. Trong đó, tỉnh Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước với số điểm trung bình 12,65. Những tỉnh, thành phố trong "tốp" mười địa phương cao nhất tiếp theo gồm: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng... Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng điểm thi đại học các tỉnh, thành phố năm 2010 có sự thay đổi khi một số tỉnh có bước nhảy vọt về thứ bậc trong khi có tỉnh lại bị tụt bậc khá nhiều. Trong đó, các tỉnh có sự tiến bộ rõ rệt như: An Giang tăng 20 bậc (từ bậc thứ 51 năm 2009 lên 31 năm 2010), Bến Tre tăng 14 bậc (từ bậc 43 năm 2009 lên 29 năm 2010), Vĩnh Long tăng 14 bậc (từ bậc 48 năm 2009 lên 34 năm 2010), Tiền Giang tăng mười bậc (từ bậc 30 năm 2009...

Ngày 12-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) công bố xếp hạng các tỉnh, thành phố theo kết quả tuyển sinh đại học năm 2010.


Điểm trung bình thi đại học của 63 tỉnh, thành phố năm 2010 từ 7,98 đến 12,65. Trong đó, tỉnh Nam Định tiếp tục dẫn đầu cả nước với số điểm trung bình 12,65. Những tỉnh, thành phố trong “tốp” mười địa phương cao nhất tiếp theo gồm: Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng… Tuy nhiên, thứ tự xếp hạng điểm thi đại học các tỉnh, thành phố năm 2010 có sự thay đổi khi một số tỉnh có bước nhảy vọt về thứ bậc trong khi có tỉnh lại bị tụt bậc khá nhiều. Trong đó, các tỉnh có sự tiến bộ rõ rệt như: An Giang tăng 20 bậc (từ bậc thứ 51 năm 2009 lên 31 năm 2010), Bến Tre tăng 14 bậc (từ bậc 43 năm 2009 lên 29 năm 2010), Vĩnh Long tăng 14 bậc (từ bậc 48 năm 2009 lên 34 năm 2010), Tiền Giang tăng mười bậc (từ bậc 30 năm 2009 lên 20 năm 2010), Kon Tum tăng năm bậc (từ bậc 27 năm 2009 lên 22 năm 2010)…


Các tỉnh tụt bậc nhiều như: Đác Lắc (từ bậc 28 năm 2009 xuống thứ 46 năm 2010), Đác Nông (từ bậc 37 năm 2009 xuống thứ 53 năm 2010)…Theo Nhandan