Chủ nhật,  24/10/2021

Hơn 180 triệu USD xây dựng trường Đại học Việt – Đức

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu và Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Alan Barbu hôm nsy 13-8 đã ký kết Hiệp định Tài trợ và các văn kiện liên quan trị giá 180,4 triệu USD cho Dự án Xây dựng trường đại học Việt - Đức.Khoản vay Dự án Xây dựng trường đại học Việt - Đức được thực hiện theo hình thức tín dụng ưu đãi với thời hạn vay 35 năm, trong đó có 10 ân hạn lãi suất 0%.Khoản tín dụng trên nhằm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và khuôn khổ chính sách để trường đại học Việt - Đức trở thành một trường đại học, và trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.Quy mô thiết kế của dự án trường đại học Việt - Đức là 5.000 sinh viên, trong đó 50% là đào tạo sau đại học. Các ngành nghề đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu khoa học của trường đại học Việt - Đức thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ...

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu và Quyền Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Alan Barbu hôm nsy 13-8 đã ký kết Hiệp định Tài trợ và các văn kiện liên quan trị giá 180,4 triệu USD cho Dự án Xây dựng trường đại học Việt – Đức.

Khoản vay Dự án Xây dựng trường đại học Việt – Đức được thực hiện theo hình thức tín dụng ưu đãi với thời hạn vay 35 năm, trong đó có 10 ân hạn lãi suất 0%.

Khoản tín dụng trên nhằm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và khuôn khổ chính sách để trường đại học Việt – Đức trở thành một trường đại học, và trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Quy mô thiết kế của dự án trường đại học Việt – Đức là 5.000 sinh viên, trong đó 50% là đào tạo sau đại học. Các ngành nghề đào tạo và lĩnh vực nghiên cứu khoa học của trường đại học Việt – Đức thuộc các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao, khoa học sức khỏe, quản lý kinh doanh và các ngành là thế mạnh của Đức như: Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin; kỹ thuật xây dựng dân dụng; công nghệ sinh học; kinh tế và kỹ thuật công nghiệp; kỹ thuật cơ khí và chế biến; khoa học máy tính và khoa học tự nhiên.

Dự án Xây dựng trường đại học Việt – Đức là một phần trong kế hoạch dài hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm xây dựng các trường đại học xuất sắc với đẳng cấp quốc tế.
Theo Nhandan