Thứ tư,  20/10/2021

Bình Gia tích cực chuẩn bị năm học mới

LSO-Cho đến thời điểm này ngành GD& ĐT huyện Bình gia đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để sẵn sàng cho ngày khai giảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất.Trong năm học 2010-2011 huyện Bình Gia sẽ được đưa vào sử dụng thêm 139 phòng học mới kiên cố, nâng tổng số phòng học kiên cố của toàn huyện lên trên 320 phòng học. Cùng với đó, các trang thiết bị như bàn, ghế, bảng và các thiết bị, đồ dùng dạy học khác đều được trang bị và bổ sung đầy đủ cho các đơn vị trường học. Song song với công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất, ngay từ đầu tháng 08/2010,Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên các cấp học để đáp ứng được nhiệm vụ năm học. Cùng với công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng về chính trị cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân...

LSO-Cho đến thời điểm này ngành GD& ĐT huyện Bình gia đã chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để sẵn sàng cho ngày khai giảng, đặc biệt là công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất.
Trong năm học 2010-2011 huyện Bình Gia sẽ được đưa vào sử dụng thêm 139 phòng học mới kiên cố, nâng tổng số phòng học kiên cố của toàn huyện lên trên 320 phòng học. Cùng với đó, các trang thiết bị như bàn, ghế, bảng và các thiết bị, đồ dùng dạy học khác đều được trang bị và bổ sung đầy đủ cho các đơn vị trường học. Song song với công tác chuẩn bị về cơ sở, vật chất, ngay từ đầu tháng 08/2010,Phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lí và giáo viên các cấp học để đáp ứng được nhiệm vụ năm học. Cùng với công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, Phòng GD&ĐT đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức các lớp bồi dưỡng về chính trị cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên.
Năm học mới này, toàn huyện Bình Gia có tổng số 10.278 em học sinh ở các cấp học. Trong đó, cấp học mầm non có hơn 2.300 em, tiểu học gần 4.200 em và THCS có hơn 3.700 em. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên có gần 1.100 người, trong đó có 968 giáo viên trực tiếp đứng lớp.

Mai Hòa