Thứ năm,  28/10/2021

Hà Nội có chín học sinh đoạt giải các kỳ thi quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội vừa tổ chức tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011. Trong năm học 2009-2010, ngành GD và ĐT Hà Nội với số lượng học sinh đông đảo gồm hơn 1,377 triệu học sinh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng của các ngành học, cấp học từ mầm non, THCS, THPT và giáo dục chuyên nghiệp.Tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn thành phố tăng 6,3% so với năm 2009. Bên cạnh đó, số học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng tăng đáng kể. Đối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội có 118/138 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 12 giải nhất, 35 giải nhì, 51 giải ba và 20 giải khuyến khích. Trong các kỳ thi quốc tế, Hà Nội có chín học sinh đoạt giải cao, tăng bốn giải so với năm học trước.Năm học 2010 - 2011, ngành GD và ĐT Hà Nội xác định tập trung thực hiện bảy nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng...

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) Hà Nội vừa tổ chức tổng kết năm học 2009-2010 và triển khai nhiệm vụ năm học 2010-2011. Trong năm học 2009-2010, ngành GD và ĐT Hà Nội với số lượng học sinh đông đảo gồm hơn 1,377 triệu học sinh đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng của các ngành học, cấp học từ mầm non, THCS, THPT và giáo dục chuyên nghiệp.


Tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn thành phố tăng 6,3% so với năm 2009. Bên cạnh đó, số học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế cũng tăng đáng kể. Đối với kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Hà Nội có 118/138 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 12 giải nhất, 35 giải nhì, 51 giải ba và 20 giải khuyến khích. Trong các kỳ thi quốc tế, Hà Nội có chín học sinh đoạt giải cao, tăng bốn giải so với năm học trước.


Năm học 2010 – 2011, ngành GD và ĐT Hà Nội xác định tập trung thực hiện bảy nhiệm vụ trọng tâm gồm: nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động GD; tiếp tục đổi mới công tác quản lý; thực hiện đổi mới công tác tài chính; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD; phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển GD và đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD, tăng cường hội nhập quốc tế nhằm nâng cao chất lượng GD và ĐT đáp ứng nhu cầu công cuộc CNH, HĐH đất nước.


Theo Nhandan