Thứ tư,  20/10/2021

540 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào Trường đại học Lâm nghiệp

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Lâm nghiệp cho biết, trường dành 540 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 các khối A, B, D1, V vào 16 mã ngành đào tạo. Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển các ngành khối A, D1 từ 13 điểm trở lên; khối B từ 14 điểm trở lên, tùy theo ngành; khối V từ 17 điểm trở lên, tùy theo ngành.Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Lâm nghiệp công bố, điểm chuẩn (chung cho cơ sở chính và cơ sở 2) khối A và D1 là 13 điểm, khối B biến động từ 14 - 17 điểm, khối V từ 17 - 18 điểm.Những thí sinh không đủ điểm đỗ vào các ngành Công nghệ sinh học, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhưng đủ điểm chuẩn vào trường sẽ được phép đăng ký vào các ngành học khác có cùng khối thi.Điểm trúng tuyển: Ngành đào tạoMã ngànhKhốiĐiểm chuẩn 2010Các ngành khối A, D1A, D113,0Các ngành khối BB14,0Riêng các ngành:- Công nghệ sinh học307B17,0- Quản lý tài nguyên thiên nhiên310B15,0- Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất104V17,0- Lâm nghiệp đô thị304V18,0Chỉ tiêu nguyện vọng 2:Trường ĐH...

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Lâm nghiệp cho biết, trường dành 540 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 các khối A, B, D1, V vào 16 mã ngành đào tạo. Mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển các ngành khối A, D1 từ 13 điểm trở lên; khối B từ 14 điểm trở lên, tùy theo ngành; khối V từ 17 điểm trở lên, tùy theo ngành.

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Lâm nghiệp công bố, điểm chuẩn (chung cho cơ sở chính và cơ sở 2) khối A và D1 là 13 điểm, khối B biến động từ 14 – 17 điểm, khối V từ 17 – 18 điểm.

Những thí sinh không đủ điểm đỗ vào các ngành Công nghệ sinh học, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhưng đủ điểm chuẩn vào trường sẽ được phép đăng ký vào các ngành học khác có cùng khối thi.

Điểm trúng tuyển:
Ngành đào tạo Mã ngành Khối Điểm chuẩn 2010
Các ngành khối A, D1 A, D1 13,0
Các ngành khối B B 14,0
Riêng các ngành:
– Công nghệ sinh học 307 B 17,0
– Quản lý tài nguyên thiên nhiên 310 B 15,0
– Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất 104 V 17,0
– Lâm nghiệp đô thị 304 V 18,0

Chỉ tiêu nguyện vọng 2:

Trường ĐH Lâm nghiệp cũng dành chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2. Mức điểm nhận hồ sơ đối với nguyện vọng 2 là từ mức điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 trở lên:
TT Tên ngành học Mã ngành Khối Số lượng
1 Chế biến lâm sản 101 A 50
2 Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất 104 A, V 50
3 Kỹ thuật xây dựng công trình 105 A 50
4 Kỹ thuật cơ khí 106 A 50
5 Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) 107 A 50
6 Lâm học 301 A, B 50
7 Quản lý tài nguyên rừng & môi trường 302 A, B 10
8 Lâm nghiệp đô thị 304 A, B 20
9 Nông lâm kết hợp 305 A, B 20
10 Khoa học môi trường 306 A, B 10
11 Công nghệ sinh học 307 A, B 20
12 Quản trị kinh doanh 401 A, D1 40
13 Kinh tế 402 A, D1 40
14 Quản lý đất đai 403 A, B, D1 30
15 Kế toán (Cơ sở chính) 404 A, D1 20
16 Kế toán (Cơ sở 2) 404 A, D1 60

Thời hạn nộp giấy chứng nhận số 1 để xét NV2: từ ngày 25- 8 đến 10- 9- 2010. Sinh viên khóa mới sẽ nhập học đợt 1 vào hai ngày 4 và 5- 9- 2010, đợt 2 vào ngày 25 và 26- 9- 2010.
Theo Nhandan