Chủ nhật,  24/10/2021

Năm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. Theo chỉ thị, năm học này có chủ đề: Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, gồm năm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục; Phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em.Trong đó, nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục với cấp học mầm non sẽ triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; triển khai chương trình giáo dục mầm non mới... Giáo dục phổ thông thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011.
Theo chỉ thị, năm học này có chủ đề: Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, gồm năm nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; Chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục; Phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em.

Trong đó, nhiệm vụ nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục với cấp học mầm non sẽ triển khai thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi; hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non; triển khai chương trình giáo dục mầm non mới… Giáo dục phổ thông thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Đạo đức, Giáo dục công dân…
Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình giáo dục, tài liệu hướng dẫn cho học viên, giáo viên; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học. Riêng đối với giáo dục chuyên nghiệp thực hiện đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo và loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp và tích cực thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.
Theo Nhandan