Thứ tư,  27/10/2021

Trường đại học Hà Nội cho phép học cùng lúc hai chương trình

Năm học 2010- 2011, trường đại học Hà Nội cho phép các sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Điều kiện chung là phải học xong năm thứ nhất, học lực khá và đóng học phí đầy đủ.Theo đó, những sinh viên có kết quả học tập của năm học gần nhất đạt điểm trung bình chung từ 7.0 trở lên, nếu có nguyện vọng, được đăng ký học chương trình thứ hai.Đối với sinh viên đăng ký học các ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học, Khoa học máy tính thì ngoài điểm trung bình chung về học tập còn phải đạt điểm điều kiện về tiếng Anh (550 điểm TOEFL hoặc 6.0 điểm IELTS). Sinh viên nộp phiếu xác nhận điểm IELTS/ TOEFL cùng đơn xin học ngành đại học thứ hai.Những sinh viên đăng ký học các chuyên tiếng đăng ký từ ngày 9 đến 18- 8; đăng ký học các ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Tài chính- Ngân hàng, Khoa học máy tính, Quốc tế học, Kế toán đăng ký từ ngày 18 đến 31 tháng 8 năm 2010. Những sinh viên đã...

Năm học 2010- 2011, trường đại học Hà Nội cho phép các sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình. Điều kiện chung là phải học xong năm thứ nhất, học lực khá và đóng học phí đầy đủ.

Theo đó, những sinh viên có kết quả học tập của năm học gần nhất đạt điểm trung bình chung từ 7.0 trở lên, nếu có nguyện vọng, được đăng ký học chương trình thứ hai.

Đối với sinh viên đăng ký học các ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Quốc tế học, Khoa học máy tính thì ngoài điểm trung bình chung về học tập còn phải đạt điểm điều kiện về tiếng Anh (550 điểm TOEFL hoặc 6.0 điểm IELTS). Sinh viên nộp phiếu xác nhận điểm IELTS/ TOEFL cùng đơn xin học ngành đại học thứ hai.

Những sinh viên đăng ký học các chuyên tiếng đăng ký từ ngày 9 đến 18- 8; đăng ký học các ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Tài chính- Ngân hàng, Khoa học máy tính, Quốc tế học, Kế toán đăng ký từ ngày 18 đến 31 tháng 8 năm 2010. Những sinh viên đã đăng ký từ năm học trước nhưng chưa được học cần đăng ký lại.

Mức học phí năm học 2010- 2011 đối với chương trình thứ hai là 5.000 đồng/tiết đối với tất cả các ngành ngoại ngữ; với các chuyên ngành kinh tế- xã hội-công nghệ giảng dạy bằng tiếng Anh là 600.000 đồng/ môn học.

Tất cả sinh viên theo học chương trình thứ hai hệ chính quy đều phải nộp học phí và không được hưởng chế độ miễn, giảm học phí. Việc miễn, giảm học phí chỉ thực hiện đối với chương trình chính thứ nhất. Sinh viên cũng không được hưởng chế độ học bổng (chế độ học bổng chỉ thực hiện cho chương trình chính thứ nhất). Sinh viên phải nộp học phí trước khi học phần/ môn học bắt đầu.
Theo Nhandan