Thứ tư,  27/10/2021

Ðẩy mạnh phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

Ngày 19-8, tại Hà Tĩnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và chỉ đạo hội nghị.Sau hai năm triển khai, phong trào đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong các nhà trường cũng như trong cộng đồng. Hầu hết các tỉnh đã lồng ghép, tích hợp các nội dung của phong trào với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "2 không", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Hội nghị đã đưa ra một số kinh nghiệm bổ ích trong quá trình thực hiện phong trào.Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu: Trong thời gian tới, ngành giáo dục phải đưa tiêu chuẩn "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"...

Ngày 19-8, tại Hà Tĩnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã dự và chỉ đạo hội nghị.


Sau hai năm triển khai, phong trào đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng trong các nhà trường cũng như trong cộng đồng. Hầu hết các tỉnh đã lồng ghép, tích hợp các nội dung của phong trào với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “2 không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.


Hội nghị đã đưa ra một số kinh nghiệm bổ ích trong quá trình thực hiện phong trào.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tích mà ngành giáo dục đã đạt được trong thời gian qua và yêu cầu: Trong thời gian tới, ngành giáo dục phải đưa tiêu chuẩn “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” vào một trong những chỉ tiêu đánh giá trường chuẩn; phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch đưa văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử vào trong nhà trường một cách bền vững; hằng năm nâng cao phong trào và số lượng các trường tham gia vào phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.


Chiều ngày 18-8 cũng tại TP Hà Tĩnh, Bộ GD và ĐT tổ chức Hội thảo “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực từ lý luận đến thực tiễn”. Tại Hội thảo, nhiều trường học đã đưa ra các giải pháp, những hướng đi sáng tạo trong quá trình thực hiện “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào này phải phát huy những giá trị truyền thống của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và tự sáng tạo, mỗi học sinh được tạo điều kiện để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, linh hoạt và có kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.


Theo Nhandan