Thứ ba,  19/10/2021

Các địa phương chuẩn bị năm học mới

Thực hiện "ba đủ" cho học sinh đón năm học mới và chính sách ưu tiên cho giáo dục dân tộc thiểu sốNgày 23-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có công văn gửi Giám đốc các Sở GD-ĐT địa phương về việc tổ chức khai giảng năm học mới nhằm thực hiện nhiệm vụ "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục". Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, bảo đảm đủ cơ sở vật chất trước khi khai giảng năm học. Bố trí đầy đủ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trường học. Tổ chức "Tháng khuyến học" từ ngày 2-9 đến 2-10, Tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục từ ngày 1-9 đến 30-9. Các địa phương quan tâm và hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách, vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2-10. Thực hiện được yêu cầu "ba đủ" (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở) đối với học sinh, phối hợp các lực lượng xã hội triển khai nội dung "đi học an toàn" nhằm...

Thực hiện “ba đủ” cho học sinh đón năm học mới và chính sách ưu tiên cho giáo dục dân tộc thiểu số


Ngày 23-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có công văn gửi Giám đốc các Sở GD-ĐT địa phương về việc tổ chức khai giảng năm học mới nhằm thực hiện nhiệm vụ “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục”. Các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất trường học, bảo đảm đủ cơ sở vật chất trước khi khai giảng năm học. Bố trí đầy đủ đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trường học. Tổ chức “Tháng khuyến học” từ ngày 2-9 đến 2-10, Tháng An toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục từ ngày 1-9 đến 30-9. Các địa phương quan tâm và hoàn thành cuộc vận động quyên góp quần áo, sách, vở cho học sinh vùng khó khăn trước ngày 2-10. Thực hiện được yêu cầu “ba đủ” (đủ ăn, đủ quần áo, đủ sách vở) đối với học sinh, phối hợp các lực lượng xã hội triển khai nội dung “đi học an toàn” nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đi học, trong trường và tại các địa điểm tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập khác.


* Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa có công văn gửi các Sở GD-ĐT, các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 đối với giáo dục dân tộc thiểu số. Theo đó, các đơn vị củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNN); thành lập các trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) theo Quy chế; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở các trường PTDTNN, trường PTDTBT; thực hiện giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kỹ năng. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các chính sách hỗ trợ giáo viên (GV) và học sinh (HS) ở vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt với HS dân tộc bán trú. Đồng thời, thực hiện đúng chế độ, chính sách giáo dục dân tộc thiểu số đối với HS dân tộc thiểu số và cán bộ, GV công tác ở vùng dân tộc, quan tâm đặc biệt tới HS các dân tộc thiểu số rất ít người. Một trong những nhiệm vụ của năm học được nhấn mạnh là các trường triển khai nội dung chuẩn bị tiếng Việt và tăng cường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số (DTTS) cấp mầm non, HSDTTS cấp tiểu học phù hợp từng địa phương.


Theo Nhandan