Thứ tư,  20/10/2021

Kon Tum đứng thứ 22/63 tỉnh thành về kết quả thi đại học

Nhằm kịp thời động viên các học sinh đạt kết quả cao trong năm học 2009-2010, ngày 21-8, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Kon Tum đã khen thưởng cho 106 học sinh đạt kết quả cao trong năm học, gồm 92 học sinh có kết quả thi Đại học đạt từ 21 điểm trở lên, 13 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi đậu đại học nguyện vọng 1 và một học sinh thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2009-2010, với tổng số tiền thưởng là 152 triệu đồng.Kết quả thi vào các trường đại học, tỉnh Kon Tum đứng thứ 22/63 tỉnh thành phố, tăng sáu bậc so với năm 2009; tỉnh Kon Tum có năm trường nằm trong số 500 trường có điểm trung bình tổng ba môn thi đại học cao trong cả nước, trong đó trường TH Chuyên Kon Tum xếp vị thứ 72/2846 trường, tăng 46 bậc so với năm 2009; trường THPT Kon Tum xếp thứ 319/2846, tăng 257 bậc so với năm...

Nhằm kịp thời động viên các học sinh đạt kết quả cao trong năm học 2009-2010, ngày 21-8, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2009-2010 của ngành Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Kon Tum đã khen thưởng cho 106 học sinh đạt kết quả cao trong năm học, gồm 92 học sinh có kết quả thi Đại học đạt từ 21 điểm trở lên, 13 học sinh đồng bào dân tộc thiểu số thi đậu đại học nguyện vọng 1 và một học sinh thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2009-2010, với tổng số tiền thưởng là 152 triệu đồng.

Kết quả thi vào các trường đại học, tỉnh Kon Tum đứng thứ 22/63 tỉnh thành phố, tăng sáu bậc so với năm 2009; tỉnh Kon Tum có năm trường nằm trong số 500 trường có điểm trung bình tổng ba môn thi đại học cao trong cả nước, trong đó trường TH Chuyên Kon Tum xếp vị thứ 72/2846 trường, tăng 46 bậc so với năm 2009; trường THPT Kon Tum xếp thứ 319/2846, tăng 257 bậc so với năm 2009.
Theo Nhandan