Chủ nhật,  24/10/2021

Khánh thành khu ký túc xá gần 500 chỗ ở

Tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Lâm Đồng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức khánh thành khu ký túc xá (KTX) sinh viên Lâm Đồng tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Khu KTX có vốn đầu tư 20,5 tỷ đồng được xây dựng năm tầng có diện tích hơn 4.200 m2. Với 60 phòng ở, khu KTX giải quyết chỗ ở cho khoảng 480 sinh viên.Việc đưa khu KTX sinh viên Lâm Đồng vào sử dụng đã nâng khả năng lưu trú của khu A KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh lên hơn 9.700 chỗ. Dự kiến năm 2011, các khu A và B của KTX ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh được hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 50 nghìn chỗ ở cho sinh...

Tại TP Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Lâm Đồng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức khánh thành khu ký túc xá (KTX) sinh viên Lâm Đồng tại Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Khu KTX có vốn đầu tư 20,5 tỷ đồng được xây dựng năm tầng có diện tích hơn 4.200 m2. Với 60 phòng ở, khu KTX giải quyết chỗ ở cho khoảng 480 sinh viên.

Việc đưa khu KTX sinh viên Lâm Đồng vào sử dụng đã nâng khả năng lưu trú của khu A KTX Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh lên hơn 9.700 chỗ. Dự kiến năm 2011, các khu A và B của KTX ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh được hoàn thành sẽ đáp ứng khoảng 50 nghìn chỗ ở cho sinh viên.
Theo Nhandan