Thứ tư,  27/10/2021

Bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh

Ngày 27- 8, trong buổi họp báo chuẩn bị năm học mới 2010- 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Quý Thao khẳng định việc chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất, bảo đảm đủ sách giáo khoa cho mọi học sinh ở các cấp học.Ông Nguyễn Quý Thao cho biết, 90 triệu bản sách giáo khoa cho các cấp học đã được in mới và phát hành. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2010- 2011 về các địa phương, đáp ứng đầy đủ nhu cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Để bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục đã in tăng 5% so với dự kiến. Giá sách giáo khoa năm nay vẫn giữ nguyên dù giá giấy, giá mực in tăng.Chuẩn bị năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục cũng đẩy mạnh cuộc vận động sử dụng, quyên góp, mua, bán sách giáo khoa cũ, tặng sách giáo khoa mới cho con thương binh, con liệt sĩ. Theo thống...

Ngày 27- 8, trong buổi họp báo chuẩn bị năm học mới 2010- 2011 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, Phó Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Nguyễn Quý Thao khẳng định việc chuẩn bị cho năm học mới đã hoàn tất, bảo đảm đủ sách giáo khoa cho mọi học sinh ở các cấp học.

Ông Nguyễn Quý Thao cho biết, 90 triệu bản sách giáo khoa cho các cấp học đã được in mới và phát hành. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành sách giáo dục phục vụ năm học 2010- 2011 về các địa phương, đáp ứng đầy đủ nhu cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu sách. Để bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa, Nhà xuất bản Giáo dục đã in tăng 5% so với dự kiến. Giá sách giáo khoa năm nay vẫn giữ nguyên dù giá giấy, giá mực in tăng.

Chuẩn bị năm học mới, Nhà xuất bản Giáo dục cũng đẩy mạnh cuộc vận động sử dụng, quyên góp, mua, bán sách giáo khoa cũ, tặng sách giáo khoa mới cho con thương binh, con liệt sĩ. Theo thống kê, 40% số học sinh sẽ dùng sách giáo khoa mới, khoảng hơn 10% dùng sách mượn từ thư viện, khoảng 49% số học sinh sẽ dùng sách giáo khoa cũ.

Năm nay, sẽ có 65.000 – 70.000 bộ sách giáo khoa mới được Nhà xuất bản Giáo dục tặng những học sinh là con gia đình thương binh, liệt sĩ.
Theo Nhandan