Thứ năm,  28/10/2021

Ký kế hoạch hợp tác giáo dục Việt Nam – Cam-pu-chia

Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cam-pu-chia diễn ra ngày 31- 8, tại Hà Nội.Theo đó, năm 2010, Việt Nam tiếp nhận 130 lưu học sinh Cam-pu-chia sang học trình độ đại học, sau đại học, thực tập, nghiên cứu, và bồi dưỡng ngắn hạn ở các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, dự bị tiếng Việt vào đại học, và một số lĩnh vực khác. Phía Cam-pu-chia tiếp nhận 15 lưu học sinh Việt Nam sang học hệ chính quy tập trung trong năm 2010 tại các trường đại học của Cam-pu-chia. Ngoài ra, phía Cam-pu-chia tiếp nhận 20 cán bộ Việt Nam sang học tiếng Khmer trong thời gian 2 năm, vào tháng 10 năm 2010, tại Cam-pu-chia.Cùng với đó là việc trao đổi các đoàn công tác giữa hai nước về việc kiểm tra tình hình học tập, quản lý lưu học sinh, Phía Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận lưu học sinh Cam-pu-chia sang học tập ở các trình độ bằng kinh phí tự túc, hay nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc...

Lễ ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cam-pu-chia diễn ra ngày 31- 8, tại Hà Nội.

Theo đó, năm 2010, Việt Nam tiếp nhận 130 lưu học sinh Cam-pu-chia sang học trình độ đại học, sau đại học, thực tập, nghiên cứu, và bồi dưỡng ngắn hạn ở các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, dự bị tiếng Việt vào đại học, và một số lĩnh vực khác.

Phía Cam-pu-chia tiếp nhận 15 lưu học sinh Việt Nam sang học hệ chính quy tập trung trong năm 2010 tại các trường đại học của Cam-pu-chia. Ngoài ra, phía Cam-pu-chia tiếp nhận 20 cán bộ Việt Nam sang học tiếng Khmer trong thời gian 2 năm, vào tháng 10 năm 2010, tại Cam-pu-chia.

Cùng với đó là việc trao đổi các đoàn công tác giữa hai nước về việc kiểm tra tình hình học tập, quản lý lưu học sinh,

Phía Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận lưu học sinh Cam-pu-chia sang học tập ở các trình độ bằng kinh phí tự túc, hay nguồn hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia. Hình thức này được thực hiện dưới dạng hợp đồng đào tạo.

Hai bên ủng hộ việc hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục giữa Thủ đô Phnôm-Pênh và thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác có chung đường biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia.
Theo Nhandan