Thứ hai,  25/10/2021

Gần 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

Hôm nay, 6- 9, gần 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc chính thức bước vào năm học mới 2010- 2011 với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.Lễ khai giảng tại các trường được tiến hành trang trọng, với các nghi thức truyền thống chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường phát động "tháng Khuyến học", "tháng An toàn giao thông", đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong hè và đánh trống khai trường. Sau lễ khai giảng, các trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới...Năm học 2010- 2011, ngành giáo dục và đào tạo xác định chủ đề là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”....

Hôm nay, 6- 9, gần 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc chính thức bước vào năm học mới 2010- 2011 với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Lễ khai giảng tại các trường được tiến hành trang trọng, với các nghi thức truyền thống chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường; diễn văn khai giảng năm học mới của nhà trường. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các trường phát động “tháng Khuyến học”, “tháng An toàn giao thông”, đọc quyết tâm thư của học sinh, giáo viên, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong hè và đánh trống khai trường.

Sau lễ khai giảng, các trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới…

Năm học 2010- 2011, ngành giáo dục và đào tạo xác định chủ đề là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Trong năm học này, ngành tiếp tục thực hiện tốt hơn quyền chủ động của cơ sở trong phân cấp quản lý giáo dục và phối hợp quản lý hệ thống giáo dục quốc dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục, đặc biệt để đổi mới phương pháp dạy và học; tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao năng lực các phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục ở các sở.

Đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, ngành triển khai thực hiện đại trà chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường trung học; hoàn thành xây dựng chuẩn hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học và chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong năm học 2010- 2011, “công tác tài chính giáo dục tiếp tục được đổi mới với việc áp dụng mức học phí mới đồng thời chấn chỉnh quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục, chấm dứt tình trạng lạm thu trong các trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ trình Chính phủ thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quy định bảo lưu phụ cấp cho nhà giáo được điều động về làm công tác quản lý giáo dục”.

Quy mô học sinh năm học 2010- 2011
(Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Giáo dục mầm non Giáo dục phổ thông Trung cấp chuyên nghiệp
Cao đẳng
Đại học
Nhà trẻ
Mẫu giáo
Tiểu học
THCS
THPT
622.800 3.020.000 7.030.000 5.280.000 2.900.000 820.000 700.000 1.500.000
Tổng cộng: 21.872.800
Theo Nhandan