Thứ năm,  21/10/2021

Trường PTDTNT – huyện Tràng Định: Cái nôi đào tạo tốt cho con em dân tộc thiểu số

LSO-Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) là một trường chuyên biệt, nơi đào tạo cán bộ nguồn con em các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Kể từ khi thành lập năm 1968, đến nay qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường luôn tự hào là cái nôi nuôi dưỡng tốt nguồn cán bộ. Nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao đó, trong những năm qua, 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã nhiệt tình trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò của người thõ̀y trong sự nghiệp “trồng người”. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, nội dung phương pháp dạy và học được đổi mới. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập tại trường. Năm 2007, trường vinh dự đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, nhà trường luôn coi trọng việc giáo dục chính trị, lối sống đạo đức cho các em học sinh, thông qua các hoạt...

LSO-Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) là một trường chuyên biệt, nơi đào tạo cán bộ nguồn con em các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Kể từ khi thành lập năm 1968, đến nay qua hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, trường luôn tự hào là cái nôi nuôi dưỡng tốt nguồn cán bộ.
Nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao đó, trong những năm qua, 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã nhiệt tình trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò của người thõ̀y trong sự nghiệp “trồng người”. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, nội dung phương pháp dạy và học được đổi mới. Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Cơ sở vật chất ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập tại trường. Năm 2007, trường vinh dự đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, nhà trường luôn coi trọng việc giáo dục chính trị, lối sống đạo đức cho các em học sinh, thông qua các hoạt động ngoài giờ như giáo dục kỹ năng sống, trò chơi dân gian, tìm hiểu văn hóa địa phương… giúp các em học sinh phát triển toàn diện về nhân cách. Bên cạnh đó, trường luôn quan tâm đến đời sống vật chất cho các em học sinh, duy trì chế độ ăn 3 bữa/ngày, thay đổi thực đơn trong tuần, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì tủ thuốc dùng chung đảm bảo chăm sóc học sinh ốm nhẹ tại trường. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền huyện đã động viên kịp thời, tạo động lực để thầy cô và học sinh trong trường cùng nhau phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của năm học. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010 – 2011 với chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” toàn trường. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục. Sử dụng hợp lý và hiệu quả cơ sở vật chất của trường, phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức tốt các hoạt động …
Có thể nói, sự toàn tâm toàn lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã tạo mọi điều kiện tốt nhất trong sinh hoạt ngủ nghỉ cũng như học tập của học sinh, đồng thời sự cố gắng phấn đấu của chính các em học sinh và sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, Trường PTDTNT huyện Tràng Định luôn là cái nôi đào tạo tốt cho các em học sinh thiểu số vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ mái trường này, sẽ có rất nhiều học sinh trở thành cán bộ phục vụ cho công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước.

Phạm Thoa