Thứ năm,  29/07/2021

Điểm trúng tuyển NV2 và chỉ tiêu NV 3 vào các trường Nông nghiệp Hà Nội, Hà Tĩnh, Quốc tế Bắc Hà

Các trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Tĩnh, Quốc tế Bắc Hà đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng 3 vào trường. Xin giới thiệu để các thí sinh tiện tham khảo.* Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội:Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, hệ chính quy năm 2010 đối với HSPT, khu vực 3 vào trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội như sau:Bậc Đại học:STTNgành tuyểnKhối thiĐiểm trúng tuyển1Kỹ thuật Cơ khíAKhối A: 13,5 điểmKhối B: 15,0 điểmKhối C: 15,0 điểm2Kỹ thuật ĐiệnA3Tin họcA4Sư phạm kỹ thuậtA hoặc B5Chăn nuôiA hoặc B6Nuôi trồng thủy sảnA hoặc B7Khoa học đấtA hoặc B8Nông hoá thổ nhưỡngA hoặc B9Xã hội họcCMức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.Bậc Cao đẳng:STTNgành tuyểnKhối thiĐiểm TTNguồn tuyển1Dịch vụ thú yA, BKhối A:10,0 điểmKhối B: 11,0 điểmNguyện vọng 1 vào Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội2Quản lý đất đaiA, B3Công nghệ kỹ thuật Môi trườngA, B4Khoa học cây trồngA, BMức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu...

Các trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Tĩnh, Quốc tế Bắc Hà đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng 3 vào trường. Xin giới thiệu để các thí sinh tiện tham khảo.

* Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội:

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2, hệ chính quy năm 2010 đối với HSPT, khu vực 3 vào trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội như sau:

Bậc Đại học:
STT Ngành tuyển Khối thi Điểm trúng tuyển
1 Kỹ thuật Cơ khí A Khối A: 13,5 điểm

Khối B: 15,0 điểm

Khối C: 15,0 điểm
2 Kỹ thuật Điện A
3 Tin học A
4 Sư phạm kỹ thuật A hoặc B
5 Chăn nuôi A hoặc B
6 Nuôi trồng thủy sản A hoặc B
7 Khoa học đất A hoặc B
8 Nông hoá thổ nhưỡng A hoặc B
9 Xã hội học C

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

Bậc Cao đẳng:
STT Ngành tuyển Khối thi Điểm TT Nguồn tuyển
1 Dịch vụ thú y A, B Khối A:10,0 điểm

Khối B: 11,0 điểm
Nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
2 Quản lý đất đai A, B
3 Công nghệ kỹ thuật Môi trường A, B
4 Khoa học cây trồng A, B

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

* Trường ĐH Hà Tĩnh:

Điểm trúng tuyển NV 2 trình độ đại học đối với học sinh phổ thông khu vực 3 ngành Sư phạm Hóa học khối A 14,5 điểm; ngành Giáo dục tiểu học khối D1: 13,0 điểm; ngành Giáo dục chính trị khối C: 14,0 điểm; ngành Quản trị kinh doanh khối A, D1: 13,0 điểm; ngành Kế toán khối A, D1 13,5 điểm; ngành Công nghệ thông tin khối A 13,0 điểm.

Điểm trúng tuyển nguyện vọng 2 trình độ cao đẳng ngành Sư phạm Toán- Ly khối A lấy 12,0 điểm đối với thí sinh dự thi đại học, 15,0 điểm đối với thí sinh dự thi cao đẳng; ngành Sư phạm Toán- Tin khối A: 10,5 điểm; ngành Sư phạm Mỹ thuật- Giáo dục công dân khối H lấy 12,0 điểm; ngành Sư phạm tiếng Anh khối D1 lấy 15,0 điểm đối với thí sinh dự thi đại học, 18,0 điểm đối với thí sinh dự thi cao đẳng; ngành Kế toán khối A lấy 11,0 điểm đối với thi sinh dự thi đại học, 14,0 điểm đối với thí sinh dự thi cao đẳng.

Trường cũng có 100 chỉ tiêu xét tuyển NV3 đào tạo trình độ đại học, trong đó ngành Quản trị Kinh doanh tuyển 50 chỉ tiêu khối A, D1, điểm sàn nộp hồ sơ là 13,0; ngành Công nghệ thông tin tuyển 50 chỉ tiêu khối A, điểm sàn nộp hồ sơ 13,0.

Ngoài ra có 25 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 3 đào tạo trình độ cao đẳng ngành Sư phạm Mỹ thuật- Giáo dục công dân, tuyển khối H, điểm sàn nộp hồ sơ 12,0.

* Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà:

Hội đồng tuyển sinh trường ĐH quốc tế Bắc Hà thông báo có 500 chỉ tiêu xét tuyển NV3, trong đó có 400 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học, 100 chỉ tiêu đào tạo trình độ cao đẳng.

Điều kiện xét tuyển vào ngành Kỹ thuật Điện tử- Viễn thông (101), Công nghệ thông tin (102) là thí sinh phải đạt từ điểm sàn đại học khối A (13 điểm) trở lên theo đề thi đại học chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điểm sàn nhận hồ sơ đối với các ngành kinh tế: Quản trị kinh doanh (401), Kế toán (402), Tài chính- Ngân hàng (403) bằng điểm sàn khối A hoặc D1 (13 điểm) trở lên theo đề thi đại học chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với trình độ cao đẳng, có 100 chỉ tiêu cho các ngành Điện tử công nghiệp (C65), Công nghệ phần mềm (C67), Quản trị kinh doanh (C68), Kế toán (C69), Tài chính – Ngân hàng (C70). Điều kiện xét tuyển: phải đạt từ điểm sàn cao đẳng trở lên (10 điểm) đối với thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung khối A (vào các ngành kỹ thuật), khối A hoặc khối D1 (vào các ngành kinh tế); hoặc đạt điểm tối thiểu quy định đối với thí sinh dự thi cao đẳng khối A hoặc khối D1 theo đề thi cao đẳng chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo Nhandan