Thứ năm,  05/08/2021

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tập trung đổi mới phương pháp dạy và học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng năm học mới 2010 - 2011. Năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo; đầu tư thiết bị giảng dạy hiện đại; nâng cấp khu nhà ở cho sinh viên...Ngoài việc đảm nhiệm đào tạo cho gần 10 nghìn sinh viên trong nước, Học viện còn nhận đào tạo cho hơn 100 sinh viên Lào và Trung Quốc theo 25 ngành và chuyên ngành hệ đại học; 12 chuyên ngành hệ thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo và hội nghị quốc tế; phối hợp các trường đại học ở Anh và Thụy Điển để hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao.Năm học 2010 - 2011, Học viện tập trung đổi mới phương pháp dạy và học ở bậc đại học và sau đại học. Nhân dịp này, Báo Nhân Dân và một số đơn vị đã tài trợ nhiều suất học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo vượt khó (năm học 2009 - 2010) và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) khai giảng năm học mới 2010 – 2011. Năm học vừa qua, Học viện đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo; đầu tư thiết bị giảng dạy hiện đại; nâng cấp khu nhà ở cho sinh viên…

Ngoài việc đảm nhiệm đào tạo cho gần 10 nghìn sinh viên trong nước, Học viện còn nhận đào tạo cho hơn 100 sinh viên Lào và Trung Quốc theo 25 ngành và chuyên ngành hệ đại học; 12 chuyên ngành hệ thạc sĩ, tiến sĩ; tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo và hội nghị quốc tế; phối hợp các trường đại học ở Anh và Thụy Điển để hoàn thiện chương trình đào tạo chất lượng cao.

Năm học 2010 – 2011, Học viện tập trung đổi mới phương pháp dạy và học ở bậc đại học và sau đại học. Nhân dịp này, Báo Nhân Dân và một số đơn vị đã tài trợ nhiều suất học bổng cho sinh viên tài năng, sinh viên nghèo vượt khó (năm học 2009 – 2010) và thủ khoa kỳ thi tuyển sinh năm 2010 của Học viện.
Theo Nhandan