Thứ hai,  26/07/2021

Bốn đối tượng được miễn giảm học phí trong năm học 2010 – 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có bốn đối tượng học sinh, sinh viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được miễn giảm học phí trong năm học 2010-2011 gồm: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển và các thôn, bản đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% hộ nghèo. Ngoài ra, đối với học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại được giảm...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có bốn đối tượng học sinh, sinh viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp được miễn giảm học phí trong năm học 2010-2011 gồm: Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển và các thôn, bản đặc biệt khó khăn; học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% hộ nghèo.

Ngoài ra, đối với học sinh, sinh viên các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại được giảm 70% học phí; đối với học sinh, sinh viên là con cán bộ công nhân viên chức mà cha, mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên và học sinh tốt nghiệp THCS đi học nghề sẽ được giảm 50% học phí.
Theo Nhandan