Thứ năm,  05/08/2021

Nghệ An: Kiểm tra sai phạm trong việc sử dụng tiền phụ cấp ưu đãi cho giáo viên

Báo Nhân Dân gần đây đã phản ánh, trong suốt bốn năm qua, hàng chục tỷ đồng của hàng trăm giáo viên ở nhiều trường học nằm trong diện được thụ hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quyết định 224/QĐ-TTg của Thủ tướng, đã bị sử dụng sai mục đích. Như đã phản ánh, ngày 6-10-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 224/QĐ - TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này được tính hưởng từ ngày 1.10.2004.Thực hiện quyết định trên, Ngành tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã cấp đủ kinh phí cho số giáo viên của các huyện theo biên chế bao gồm cả tiền phụ cấp ưu đãi và kinh phí cho các hoạt động giáo dục khác. Nhưng nhiều huyện thời gian qua đã sử dụng sai mục đích số tiền trên, hàng nghìn giáo viên trong bốn năm qua không được nhận số phụ cấp ưu đãi theo quy định của Chính phủ với số tiền...

Báo Nhân Dân gần đây đã phản ánh, trong suốt bốn năm qua, hàng chục tỷ đồng của hàng trăm giáo viên ở nhiều trường học nằm trong diện được thụ hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi theo quyết định 224/QĐ-TTg của Thủ tướng, đã bị sử dụng sai mục đích.

Như đã phản ánh, ngày 6-10-2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 224/QĐ – TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập. Chế độ phụ cấp ưu đãi quy định tại Quyết định này được tính hưởng từ ngày 1.10.2004.

Thực hiện quyết định trên, Ngành tài chính và Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã cấp đủ kinh phí cho số giáo viên của các huyện theo biên chế bao gồm cả tiền phụ cấp ưu đãi và kinh phí cho các hoạt động giáo dục khác. Nhưng nhiều huyện thời gian qua đã sử dụng sai mục đích số tiền trên, hàng nghìn giáo viên trong bốn năm qua không được nhận số phụ cấp ưu đãi theo quy định của Chính phủ với số tiền hàng chục tỷ đồng. Sau khi có nhiều đơn thư khiếu nại của giáo viên, các cơ quan chức năng vào cuộc và phát hiện rõ sai phạm này đã xảy ra ở các trường học.

Để giải quyết những sai phạm trong việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên tiểu học tại các cơ sở công lập. Tại buổi họp báo ngày 17-9 do UBND tỉnh Nghệ An chủ trì với sự tham gia của các Sở GD&ĐT, Tài chính, Nội vụ và lãnh đạo tám huyện phát hiện có sai phạm là: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông và Nghĩa Đàn, các huyện phát hiện có sai phạm.

Tám huyện thừa nhận, báo chí phản ánh sai phạm trong việc chi trả tiền phụ cấp ưu đãi cho giáo viên theo quyết định 224 của Thủ tướng Chính phủ là hoàn toàn chính xác. Thanh tra Sở GD&ĐT Nghệ An cũng nói rõ, việc làm tắc trách của một số huyện đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người lao động. Dù đầu năm 2008, đã có công văn nhắc nhở, nhưng một số huyện vẫn cố tình không báo cáo về việc này.

Nguyên nhân chính của việc không cấp phát đúng quy định và sư dụng sai mục đích phụ cấp ưu đãi cho giáo viên tiểu học là do không hiểu đúng chế độ cho đối tượng được ưu đãi. Cụ thể, sau khi thực hiện xếp loại giáo viên theo Quyết định 109 của Bộ GD&ĐT, các huyện đã chiếu theo bảng xếp loại từ trên xuống để sắp xếp đứng lớp. Vì thừa giáo viên nên những giáo viên xếp loại thấp hơn không được đứng lớp và xem như họ là giáo viên dôi dư. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, chưa có văn bản nào nói rõ số giáo viên này là dôi dư, không được đứng lớp và không được hưởng phụ cấp. Nhiều ý kiến cho rằng, với cách giải thích như vậy, các huyện đã đánh đồng giáo viên theo Quyết định 109 cũng như giáo viên dôi dư.

Đại diện Sở Tài chính Nghệ An cho biết: Hàng năm, Sở Tài chính đã cấp đúng, cấp đủ ngân sách về các huyện. Sở Tài chính chỉ giám sát và thông báo dự toán chi tiết cho các trường. Do vậy, trách nhiệm thuộc về các huyện là phải thực hiện theo đúng Quyết định 224/QĐ – TTg ngày 6-10-2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT – BGD&ĐT – BNV – BTC”.

Để giải quyết hậu quả về những sai phạm này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện phải khẩn trương rà soát lại số giáo viên được hưởng phụ cấp, các đối tượng bị cắt và lập kế hoạch để trả lại chế độ cho các giáo viên theo từng năm, từng đơn vị trường. Đến ngày 30-10, các huyện phải có báo cáo về việc rà soát và đến 30-11, phải báo cáo về việc thực hiện, vướng mắc phải báo cáo về tỉnh được rõ.

Công luận yêu cầu ngành chức năng cần tiếp tục điều tra tổng thể các trường học, các đối tượng được thụ hưởng chính sách này; làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể đã để xảy ra sai phạm, với số tiền hàng chục tỷ đồng chế độ phụ cấp ưu đãi của hàng trăm giáo viên đã bị sử dụng mục đích. Làm rõ số tiền trên suốt hơn bốn năm qua đã sử dụng vào mục đích gì? Câu hỏi nữa đặt ra: Liệu các huyện có thu hồi được số tiền sử dụng sai mục đích, nếu không thu hồi được, các huyện sẽ dùng nguồn kinh phí nào để chi trả cho các giáo viên?
Theo Nhandan