Thứ hai,  26/07/2021

Cao Lộc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ các nhà trường

LSO-Trong khuôn khổ của đợt tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giáo viên đầu năm học mới, từ 22-24/9/2010, phòng GD&ĐT huyện Cao Lộc phối hợp với phòng Tư pháp huyện đã mở 3 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật cho 180 cán bộ các nhà trường gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó và Tổng phụ trách đội.Tại lớp tập huấn, cán bộ các nhà trường được phòng tư pháp huyện cung cấp những kiến thức pháp luật như Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Cán bộ công chức, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ, chăm sóc & giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục… Đây là những luật điều chỉnh, chi phối nhiều hoạt động trong đời sống hàng ngày, nhất là các hoạt động của nhà trường.Trong những năm qua, tại các nhà trường trên địa bàn huyện, đội ngũ cán bộ giáo viên thường xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật và chuyển tải những kiến thức pháp luật cơ bản đến với học sinh bằng cách lồng ghép trong các tiết học chính khóa. Nhiều trường khu vực thị trấn và các xã vùng ngoài đã phối hợp...

LSO-Trong khuôn khổ của đợt tập huấn, bồi dưỡng cán bộ giáo viên đầu năm học mới, từ 22-24/9/2010, phòng GD&ĐT huyện Cao Lộc phối hợp với phòng Tư pháp huyện đã mở 3 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật cho 180 cán bộ các nhà trường gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó và Tổng phụ trách đội.
Tại lớp tập huấn, cán bộ các nhà trường được phòng tư pháp huyện cung cấp những kiến thức pháp luật như Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Luật Cán bộ công chức, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ, chăm sóc & giáo dục trẻ em, Luật Giáo dục… Đây là những luật điều chỉnh, chi phối nhiều hoạt động trong đời sống hàng ngày, nhất là các hoạt động của nhà trường.
Trong những năm qua, tại các nhà trường trên địa bàn huyện, đội ngũ cán bộ giáo viên thường xuyên được cập nhật kiến thức pháp luật và chuyển tải những kiến thức pháp luật cơ bản đến với học sinh bằng cách lồng ghép trong các tiết học chính khóa. Nhiều trường khu vực thị trấn và các xã vùng ngoài đã phối hợp với lực lượng công an tiến hành giảng dạy pháp luật cho học sinh vào các giờ học ngoại khóa, nhất là Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy…Tuy vậy, vốn kiến thức pháp luật của học sinh phổ thông, nhất là cấp THCS, các trường vùng cao, vùng dân tộc còn chưa đầy đủ. Thông qua đợt tập huấn này, không những kiến thức pháp luật của đội ngũ cán bộ được nâng lên, mà còn góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh thông qua các bài giảng chính khóa cũng như các hoạt động khác trong năm học.

Trần Kim