Thứ hai,  26/07/2021

Thành lập trường ĐH Quốc tế Miền Đông

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập trường ĐH Quốc tế Miền Đông tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Trường là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục. Trường ĐH Quốc tế Miền Đông là cơ sở đào tạo đại học ứng dụng – nghề nghiệp đa cấp, đa ngành với 3 lĩnh vực chính: Kỹ thuật, Quản lý kinh tế, Dược và Điều dưỡng. Quy mô đào tạo đến năm 2020 là 24.000 sinh viên với tổng số giảng viên là 980 người.Trường sẽ đáp ứng nhu cầu tái đào tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho hơn 10.000 doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương, góp phần giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn khu vực kinh tế trọng điểm phía...

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập trường ĐH Quốc tế Miền Đông tại thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trường là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Trường hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.


Trường ĐH Quốc tế Miền Đông là cơ sở đào tạo đại học ứng dụng – nghề nghiệp đa cấp, đa ngành với 3 lĩnh vực chính: Kỹ thuật, Quản lý kinh tế, Dược và Điều dưỡng. Quy mô đào tạo đến năm 2020 là 24.000 sinh viên với tổng số giảng viên là 980 người.

Trường sẽ đáp ứng nhu cầu tái đào tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho hơn 10.000 doanh nghiệp trong tỉnh Bình Dương, góp phần giải quyết bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Vtc.vn