Thứ năm,  05/08/2021

20 chỉ tiêu NV3 vào ĐH Khoa học và Công nghệ HN

Ngày 28/9, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức thông báo tuyển sinh NV3 năm học 2010 – 2011 với mức điểm là 15 điểm.Ngày 28/9, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã có thông báo tuyển sinh NV3 năm học 2010 - 2011 do Hiệu trưởng Pierre Sebban ký. Lần này, trường thông báo tuyển 20 chỉ tiêu cho hai ngành đào tạo trình độ đại học là công nghệ sinh học - dược học và khoa học vật liệu - công nghệ nano với thí sinh đã dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2010, các khối A, B và D1. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 15 điểm (không nhân hệ số).Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (viết tắt là USTH) là trường đại học công lập, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa hai Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Dự kiến đến năm 2020, trường ĐH Khoa học và Công nghệ HN sẽ tiếp nhận 8000 sinh...

Ngày 28/9, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội chính thức thông báo tuyển sinh NV3 năm học 2010 – 2011 với mức điểm là 15 điểm.

Ngày 28/9, trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã có thông báo tuyển sinh NV3 năm học 2010 – 2011 do Hiệu trưởng Pierre Sebban ký. Lần này, trường thông báo tuyển 20 chỉ tiêu cho hai ngành đào tạo trình độ đại học là công nghệ sinh học – dược học và khoa học vật liệu – công nghệ nano với thí sinh đã dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT năm 2010, các khối A, B và D1. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển là 15 điểm (không nhân hệ số).

Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (viết tắt là USTH) là trường đại học công lập, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở hợp tác quốc tế giữa hai Chính phủ Việt Nam và Cộng hòa Pháp.


Dự kiến đến năm 2020, trường ĐH Khoa học và Công nghệ HN sẽ tiếp nhận 8000 sinh viên.

Theo Vtc.vn