Thứ năm,  29/07/2021

Đác Nông được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS

Ngày 29-9, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đác Nông đã tổ chức Lễ tổng kết 10 năm công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) giai đoạn 2001-2010 và công bố Quyết định của Bộ Giáo dục-Đào tạo công nhận và tặng cờ đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS cho tỉnh Đác Nông tại thời điểm tháng 12-2009. Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã về dự và trao Quyết định, tặng cờ đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS cho lãnh đạo tỉnh Đác Nông.Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS tỉnh Đác Nông, qua 10 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh, đến thời điểm tháng 12-2009, tỉnh Đác Nông đã đạt được các tiêu chuẩn mục tiêu phổ cập giáo dục THCS theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo....

Ngày 29-9, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đác Nông đã tổ chức Lễ tổng kết 10 năm công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) giai đoạn 2001-2010 và công bố Quyết định của Bộ Giáo dục-Đào tạo công nhận và tặng cờ đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS cho tỉnh Đác Nông tại thời điểm tháng 12-2009. Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã về dự và trao Quyết định, tặng cờ đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS cho lãnh đạo tỉnh Đác Nông.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS tỉnh Đác Nông, qua 10 năm thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành giáo dục tỉnh, đến thời điểm tháng 12-2009, tỉnh Đác Nông đã đạt được các tiêu chuẩn mục tiêu phổ cập giáo dục THCS theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Cụ thể, về tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, năm 1999 Đác Nông đã đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ, có 71/71 xã, phường, thị trấn và 4/8 huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, với tổng số trẻ em sáu tuổi học lớp 1 đạt tỷ lệ 97,67%; tổng số trẻ em từ 11 đến 14 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học đạt tỷ lệ 92,37%; năm học 2008-2009, tổng số trẻ em hoàn thành chương trình tiểu học là 10.609 em, được tuyển vào học lớp 6 năm học 2009-2010 là 10.491 em, đạt tỷ lệ 98,89%.

Về tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS, trong năm học 2008-2009, học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 98,44%; tổng số thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi là 39.784 em, trong đó đã tốt nghiệp THCS là 32.674 em, đạt tỷ lệ chuẩn phổ cập giáo dục THCS là 82,13%. Đến tháng 12-2009, toàn tỉnh có 70/71 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mục tiêu phổ cập giáo dục THCS, đạt tỷ lệ 98,59% và 8/8 huyện, thị xã đạt chuẩn mục tiêu phổ cập giáo dục THCS, đạt tỷ lệ 100%.

Với những kết quả đạt được nêu trên, ngày 20-7-2010, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã ban hành Quyết định số 2940/QĐ-BGDĐT công nhận và tặng cờ đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS cho tỉnh Đác Nông.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục-Đào tạo đã trao tặng Bằng khen cho bảy tập thể và 30 cá nhân của tỉnh Đác Nông có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện phổ cập giáo dục THCS; UBND tỉnh Đác Nông trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập giáo dục THCS giai đoạn 2001-2010.
Theo Nhandan