Thứ hai,  26/07/2021

Hơn 19 nghìn gia đình ở Tuyên Quang được công nhận gia đình hiếu học

Sáng 2-10, nhân Ngày khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội thi đua khuyến học lần thứ nhất của tỉnh giai đoạn 2006-2010.Được thành lập năm 2001, hội khuyến học các cấp của tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân; vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tỉnh đã có 336 tổ nhân dân, cơ quan đơn vị có tổ chức khuyến học; 13 dòng họ khuyến học và hơn 19 nghìn gia đình được công nhận hiếu học. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được thực hiện thường xuyên, hiện nay tỉnh đã xây dựng được Quỹ khuyến học với hơn 1,3 tỷ đồng để giúp các em học sinh vượt khó chăm lo học tập, các em có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ vào các trường đại học, cao...

Sáng 2-10, nhân Ngày khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Đại hội thi đua khuyến học lần thứ nhất của tỉnh giai đoạn 2006-2010.

Được thành lập năm 2001, hội khuyến học các cấp của tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong nhân dân; vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nhân, doanh nghiệp ủng hộ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, tỉnh đã có 336 tổ nhân dân, cơ quan đơn vị có tổ chức khuyến học; 13 dòng họ khuyến học và hơn 19 nghìn gia đình được công nhận hiếu học. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được thực hiện thường xuyên, hiện nay tỉnh đã xây dựng được Quỹ khuyến học với hơn 1,3 tỷ đồng để giúp các em học sinh vượt khó chăm lo học tập, các em có hoàn cảnh khó khăn thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.
Theo Nhandan