Thứ năm,  29/07/2021

Cần hơn mười triệu giáo viên mới để đáp ứng các mục tiêu phát triển giáo dục

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, nhân Ngày Giáo viên thế giới (5-10), LHQ kêu gọi các nước thành viên cần đào tạo và tuyển dụng khẩn cấp hơn 10,3 triệu giáo viên mới để đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục thế giới và thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục vào năm 2015.Tuyên bố chung của người đứng đầu bốn cơ quan LHQ liên quan giáo dục là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO),Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khẳng định, thế giới không thể đạt được các mục tiêu phát triển giáo dục đã thỏa thuận mười năm trước đây tại Diễn đàn giáo dục thế giới về giáo dục thế hệ trẻ vào năm 2015 nếu không bổ sung đầy đủ số giáo viên được đào tạo tốt và có tâm với giáo dục, vì giáo viên luôn ở vị trí trung tâm của hệ thống giáo dục. Vị thế xã hội thấp, lương thấp và điều kiện làm việc thiếu thốn đã vi phạm quyền của giáo viên và làm nản lòng những...

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, nhân Ngày Giáo viên thế giới (5-10), LHQ kêu gọi các nước thành viên cần đào tạo và tuyển dụng khẩn cấp hơn 10,3 triệu giáo viên mới để đáp ứng nhu cầu của ngành giáo dục thế giới và thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục vào năm 2015.

Tuyên bố chung của người đứng đầu bốn cơ quan LHQ liên quan giáo dục là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO),

Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) khẳng định, thế giới không thể đạt được các mục tiêu phát triển giáo dục đã thỏa thuận mười năm trước đây tại Diễn đàn giáo dục thế giới về giáo dục thế hệ trẻ vào năm 2015 nếu không bổ sung đầy đủ số giáo viên được đào tạo tốt và có tâm với giáo dục, vì giáo viên luôn ở vị trí trung tâm của hệ thống giáo dục. Vị thế xã hội thấp, lương thấp và điều kiện làm việc thiếu thốn đã vi phạm quyền của giáo viên và làm nản lòng những người có tài năng tham gia hoặc yên tâm gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Hiện trạng này cần được chính phủ các nước điều chỉnh khẩn cấp.

Chủ đề của Ngày Giáo viên thế giới năm 2010 &#39Phục hồi bắt đầu với giáo viên&#39 là thông điệp và cũng là lời nhắc nhở cộng đồng quốc tế rằng, giáo viên phải được tôn trọng và cách tôn trọng tốt nhất là dành cho giáo viên điều kiện làm việc tốt nhất để họ thực hiện tốt nhất sứ mệnh là dạy dỗ và chuẩn bị cho thế hệ trẻ trở thành những công dân có trách nhiệm, được trang bị đầy đủ tri thức và tài năng để xây dựng tương lai bền vững.

LHQ tổ chức Ngày Giáo viên thế giới hằng năm kể từ ngày 5-10-1994, ngày UNESCO và ILO ký Chương trình hành động chung về quy chế của giáo viên năm 1966

Theo Nhandan