Thứ hai,  26/07/2021

Thêm 82 khối nhà sinh viên chuẩn bị bàn giao và đưa vào sử dụng

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, dự kiến từ nay đến cuối năm 2010 có thêm 82 khối nhà thuộc 40 dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 80 nghìn sinh viên.Trong số những dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có 7 dự án được bàn giao và đưa vào sử dụng. Trong đó, địa bàn trọng điểm Thái Nguyên chiếm tới 5 dự án, 2 dự án còn lại là của Cao đẳng Nghề dân tộc Tây Nguyên và Cao đẳng kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Ngay từ giữa năm, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo kiểm tra trực tiếp tại 70 dự án thuộc địa bàn trọng điểm đông sinh viên như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ, Thái Nguyên, Nghệ An... Bộ Xây dựng khẳng định, các dự án đang triển khai đều có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thực hiện việc giám sát chất...

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam, dự kiến từ nay đến cuối năm 2010 có thêm 82 khối nhà thuộc 40 dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 80 nghìn sinh viên.

Trong số những dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có 7 dự án được bàn giao và đưa vào sử dụng. Trong đó, địa bàn trọng điểm Thái Nguyên chiếm tới 5 dự án, 2 dự án còn lại là của Cao đẳng Nghề dân tộc Tây Nguyên và Cao đẳng kinh tế – Kỹ thuật Cần Thơ. Ngay từ giữa năm, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo kiểm tra trực tiếp tại 70 dự án thuộc địa bàn trọng điểm đông sinh viên như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Cần Thơ, Thái Nguyên, Nghệ An… Bộ Xây dựng khẳng định, các dự án đang triển khai đều có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp thực hiện việc giám sát chất lượng xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Một số dự án của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an mặc dù chỉ mới được phê duyệt danh mục dự án vào cuối năm 2009 nhưng đều triển khai nhanh, đáp ứng tiến độ đề ra.

Theo Nhandan