Thứ năm,  05/08/2021

Khảo sát tác động xấu của trò chơi trực tuyến với học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng về việc tổ chức khảo sát thực trạng tác động xấu của trò chơi trực tuyến đối với học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc.Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo, các trường tổ chức phỏng vấn học sinh, sinh viên từ ngày 10- 10 đến ngày 20- 10- 2010, tổng hợp thông tin, lập báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25- 10.Các học viện, đại học, trường đại học, cao đẳng, trường học phổ thông thực hiện việc khảo sát bằng hình thức trả lời phiếu phỏng vấn đối với sinh viên, học sinh theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng. Trong quá trình tiến hành khảo sát, Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ thành lập một số đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị.Sau khi có báo cáo của các trường, các sở, các đơn vụ của Bộ sẽ xử...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các học viện, trường đại học, cao đẳng về việc tổ chức khảo sát thực trạng tác động xấu của trò chơi trực tuyến đối với học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo, các trường tổ chức phỏng vấn học sinh, sinh viên từ ngày 10- 10 đến ngày 20- 10- 2010, tổng hợp thông tin, lập báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25- 10.

Các học viện, đại học, trường đại học, cao đẳng, trường học phổ thông thực hiện việc khảo sát bằng hình thức trả lời phiếu phỏng vấn đối với sinh viên, học sinh theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng. Trong quá trình tiến hành khảo sát, Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) sẽ thành lập một số đoàn công tác tiến hành kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị.

Sau khi có báo cáo của các trường, các sở, các đơn vụ của Bộ sẽ xử lý số liệu, phân tích và xây dựng các báo cáo nghiên cứu đánh giá kết quả khảo sát, qua đó kiến nghị, đề xuất kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.

Dự kiến, trong tháng 11 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức 3 cuộc hội thảo tại Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh về thực trạng và giải pháp phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến đối với học sinh, sinh viên.

Theo Nhandan