Thứ năm,  01/06/2023

Sau 2 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non

LSO- Năm học 2010-2011 tổng số trường mầm non trên địa bàn tỉnh có: 139 trường (tăng 9 trường so với năm học 2009-2010) tổng số nhóm, lớp, số trẻ: 1890 nhóm lớp/35.653 cháu (tăng 45 nhóm, lớp và 926 cháu so với cùng kỳ năm trước). Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 1.250/1.890 nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, đạt tỷ lệ 66,1% (tăng 956 nhóm so với năm học 2009-2010). Có 27.168/35.653 cháu thực hiện chương trình mới, đạt tỷ lệ 76,2% (tăng 19.002 cháu so với năm học 2009-2010), trong đó: Nhà trẻ: 241 nhóm/4.352 cháu. Lớp mẫu giáo: 1.009 lớp/22.816 cháu. Đây là kết quả sau hai năm Sở giáo dục – Đào tạo triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới theo Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đạt được những kết quả nói trên, ngay từ đầu năm học 2010-2011, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo đến các Phòng giáo dục, tiếp tục thực hiện lộ trình giáo dục mầm non mới theo quy định của Bộ giáo dục và đào...

LSO- Năm học 2010-2011 tổng số trường mầm non trên địa bàn tỉnh có: 139 trường (tăng 9 trường so với năm học 2009-2010) tổng số nhóm, lớp, số trẻ: 1890 nhóm lớp/35.653 cháu (tăng 45 nhóm, lớp và 926 cháu so với cùng kỳ năm trước). Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 1.250/1.890 nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, đạt tỷ lệ 66,1% (tăng 956 nhóm so với năm học 2009-2010). Có 27.168/35.653 cháu thực hiện chương trình mới, đạt tỷ lệ 76,2% (tăng 19.002 cháu so với năm học 2009-2010), trong đó: Nhà trẻ: 241 nhóm/4.352 cháu. Lớp mẫu giáo: 1.009 lớp/22.816 cháu.

Đây là kết quả sau hai năm Sở giáo dục – Đào tạo triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới theo Thông tư số: 17/2009/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để đạt được những kết quả nói trên, ngay từ đầu năm học 2010-2011, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo đến các Phòng giáo dục, tiếp tục thực hiện lộ trình giáo dục mầm non mới theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo. Đồng thời chỉ ra một số nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới như: Nhân rộng việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới với những trường có điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất; tổ chức tốt công tác bồi dưỡng chương trình GDMN mới cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị, đồ chơi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới; tổ chức hội nghị, hội thảo cấp trường, cấp huyện để đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Điểm mới của chương trình giáo dục mầm non này so với chương trình giáo dục mầm non cũ là: quy định nội dung dạy học theo từng lĩnh vực: phát triển thể chất, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ, phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội, phát triển thẩm mĩ. Các nội dung này được phân bổ theo nguyên tắc đồng tâm, phát triển từ dễ đến khó, đảm bảo tính liên thông giữa các độ tuổi… Theo quy định của Bộ giáo dục, chương trình này bắt đầu triển khai đại trà từ năm học 2009-2010.

Giờ ăn trưa của trẻ Trường mầm non 17/10 TPLS


Sau hai năm triển khai chương trình giáo dục mầm non mới cho thấy, ở những đơn vị thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng lên rõ rệt, trẻ được học một cách thoải mái, có nhiều cơ hội khám phá, thông qua hoạt động trẻ được trải nghiệm và giáo dục phát triển các lĩnh vực về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm- kỹ năng xã hội và phát triển thẩm mỹ. Chương trình cũng giúp trẻ tự tin hơn, chủ động, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn trong giao tiếp. Giáo viên và cán bộ quản lý cũng được tập huấn, linh hoạt chủ động hơn trong lập kế hoạch, lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp.

Với những kết quả đạt được đó, ngành giáo dục đào tạo Lạng Sơn tin tưởng rằng, việc thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới sẽ là cơ sở vững chắc nhất để ngành tiếp tục triển khai Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 -2015 theo quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Lô Thị Thu Hường