Thứ ba,  30/05/2023

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 18-11, tại Nhà hát Trưng Vương, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3. Thời kỳ đầu mới thành lập tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng chỉ có 597 sinh viên, 88 cán bộ, công chức và bốn khoa.Qua 15 năm hoạt động, Đại học Đà Nẵng hiện nay có tám trường thành viên, với gần 2.000 cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, với quy mô đào tạo gần 93.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên. Đại học Đà Nẵng là đại học vùng đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo cho đất nước hàng chục vạn cán bộ đa ngành, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ những vai trò trọng yếu trong mọi hoạt động kinh tế - xã hội của các địa phương trong khu vực miền trung Tây Nguyên.Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo, Đại học Đà Nẵng đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động hạng 3 cho bảy tập thể và cá...

Ngày 18-11, tại Nhà hát Trưng Vương, Đại học Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng 3. Thời kỳ đầu mới thành lập tiền thân là Viện Đại học Đà Nẵng chỉ có 597 sinh viên, 88 cán bộ, công chức và bốn khoa.

Qua 15 năm hoạt động, Đại học Đà Nẵng hiện nay có tám trường thành viên, với gần 2.000 cán bộ, giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, với quy mô đào tạo gần 93.000 nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên. Đại học Đà Nẵng là đại học vùng đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh vực, đào tạo cho đất nước hàng chục vạn cán bộ đa ngành, nơi cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, giữ những vai trò trọng yếu trong mọi hoạt động kinh tế – xã hội của các địa phương trong khu vực miền trung Tây Nguyên.

Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo, Đại học Đà Nẵng đã được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động hạng 3 cho bảy tập thể và cá nhân. Đón nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 16 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo Nhandan