Thứ bảy,  03/06/2023

Nâng cấp Trường CĐSP Đồng Nai lên đại học

Ngày 20-11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai.Trong chiến lực phát triển năm năm tới, nhà trường tiếp tục mở thêm một số mã ngành, ngành nghề xã hội có nhu cầu, nâng tổng số ngành đào tạo trình độ đại học lên khỏang 20 mã ngành.Trước mắt, trong năm học 2011 - 2012, trường sẽ tiến hành đào tạo tám mã ngành đại học gồm: sư phạm tóan, ngữ văn, hóa học, vật lí và các ngành ngoài sư phạm là: Anh văn, công nghệ thông tin, kế tóan và quản trị kinh doanh.Đến thời điểm hiện nay, Đồng Nai có hai trường đại học: Lạc Hồng và Đồng...

Ngày 20-11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập trường đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai.

Trong chiến lực phát triển năm năm tới, nhà trường tiếp tục mở thêm một số mã ngành, ngành nghề xã hội có nhu cầu, nâng tổng số ngành đào tạo trình độ đại học lên khỏang 20 mã ngành.

Trước mắt, trong năm học 2011 – 2012, trường sẽ tiến hành đào tạo tám mã ngành đại học gồm: sư phạm tóan, ngữ văn, hóa học, vật lí và các ngành ngoài sư phạm là: Anh văn, công nghệ thông tin, kế tóan và quản trị kinh doanh.

Đến thời điểm hiện nay, Đồng Nai có hai trường đại học: Lạc Hồng và Đồng Nai.

Theo Nhandan