Chủ nhật,  28/05/2023

Xã Vũ Lễ (Bắc Sơn): Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học

LSO-Để có thể hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2001- 2010, trong những năm qua Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Vũ Lễ rất quan tâm chỉ đạo trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học nói chung và công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nói riêng. Các đơn vị trường học trên địa bàn là cơ quan tham mưu thực hiện công tác phổ cập giáo dục của xã luôn làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu, trong đó hàng năm đều có sự tham mưu với UBND xã kiện toàn lại ban chỉ đạo phổ cập cho phù hợp. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các giáo viên đến các thôn bản điều tra. Sau khi điều tra tại các hộ gia đình, tổng hợp báo cáo, cập nhật số liệu điều tra vào các loại hồ sơ để trình ban chỉ đạo lập tờ trình đề nghị UBND huyện ra quyết định kiểm tra, công nhận. Thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 14/7/2006 của ban thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã...

LSO-Để có thể hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2001- 2010, trong những năm qua Đảng uỷ, HĐND và UBND xã Vũ Lễ rất quan tâm chỉ đạo trong công tác phổ cập giáo dục tiểu học nói chung và công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi nói riêng.
Các đơn vị trường học trên địa bàn là cơ quan tham mưu thực hiện công tác phổ cập giáo dục của xã luôn làm tốt trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu, trong đó hàng năm đều có sự tham mưu với UBND xã kiện toàn lại ban chỉ đạo phổ cập cho phù hợp. Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các giáo viên đến các thôn bản điều tra. Sau khi điều tra tại các hộ gia đình, tổng hợp báo cáo, cập nhật số liệu điều tra vào các loại hồ sơ để trình ban chỉ đạo lập tờ trình đề nghị UBND huyện ra quyết định kiểm tra, công nhận. Thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 14/7/2006 của ban thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2006-2010, để thực hiện và duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngay từ đầu các năm học nhà trường tham mưu với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Huy động các nguồn lực trong nhân dân cùng tham gia trong công tác giáo dục, thực hiện theo phương châm “ Gia đình- nhà trường- xã hội” để nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất nhằm đáp ứng tốt nhất mục tiêu phục vụ cho công tác phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn xã.

Vui ngày hội đến trường – Ảnh: Nông Thúy Vy
Với những việc làm cụ thể đó, đó giúp cho Vũ Lễ đó hoàn thành tốt mục tiểu phổ cập giáo dục tiểu học giai đoạn 2001-2010, cụ thể như sau: Thứ nhất, về kết quả phát triển mạng lưới trường lớp, hàng năm xã cùng với các nhà trường đó làm tốt công tác tuyên truyền ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 luôn đạt 100%, Chất lượng phổ cập GDTH đúng độ được duy trì khá ổn định, bình quân hàng năm đạt 89,1%. Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học luôn đạt từ 85% trở lên, tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh hàng năm luôn đạt 100%; hiệu quả đào tạo đạt 90% trở lên. Thứ hai, về đội ngũ giáo viên, hàng năm các nhà trường được bố trí đủ số lượng giáo viên đứng lớp theo quy định. Năm 2000- 2005 tỷ lệ giáo viên/ lớp đạt từ 1,1 – 1.3 GV/ lớp. Từ năm 2006 đến 2010 đạt từ 1,4-1,6 GV/ lớp. Số giáo viên đạt trình độ chuẩn giai đoạn 2000- 2004 còn thấp, nhưng đến giai đoạn 2004 – 2010 số giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn luôn đạt trên 50 %, riêng năm học 2009 – 2010 đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng, đại học đạt 64,9%. Thứ ba, về cơ sở vật chất, năm học 2001-2002 toàn xã mới chỉ có 6 phòng học kiên cố, 4 phòng học cấp 4, 20 phòng học dưới cấp 4, đến năm 2010 đã được nhà nước đầu tư, phòng học kiên cố có 14 phòng, phòng học cấp 4 có 4 phòng, số phòng học dưới cấp 4 còn 6 phòng. Thiết bị dạy học được nhà nước trang bị có bổ sung hàng năm đảm bảo đủ đồ dùng dạy học cho các lớp học.
Có thể nói rằng, đây là những kết quả hết sức quan trọng mà xã Vũ Lễ đạt được trong việc thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi giai đoạn 2000-2010. Rõ ràng để đạt được kết quả đó, phải có sự quan tâm của chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Phòng giáo dục, sự nhận thức đúng đắn của mọi tầng lớp nhân dân, đây là những cơ sở quan trọng nhất để xã Vũ Lễ có thể hoàn thành tốt nhất mục tiêu Phổ cập giáo dục đó đề ra.

Lô Thị Thu Hường