Thứ bảy,  03/06/2023

Giáo viên mầm non sẽ được hỗ trợ bảo hiểm xã hội

Bộ GD-ĐT vừa hoàn tất dự thảo quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH đối với giáo viên mầm non.Theo đó, giáo viên công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bán công, dân lập, đủ 20 năm trở lên, thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm sẽ được hỗ trợ kinh phí đóng BHXH. Mức hỗ trợ bằng 13% của tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm tham gia đóng BHXH, phần còn lại giáo viên tự đóng. Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm cho giáo...

Bộ GD-ĐT vừa hoàn tất dự thảo quy định hỗ trợ kinh phí đóng BHXH đối với giáo viên mầm non.
Theo đó, giáo viên công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, bán công, dân lập, đủ 20 năm trở lên, thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm sẽ được hỗ trợ kinh phí đóng BHXH. Mức hỗ trợ bằng 13% của tiền lương tối thiểu chung do Nhà nước quy định tại thời điểm tham gia đóng BHXH, phần còn lại giáo viên tự đóng. Bộ GD-ĐT cũng khuyến khích các địa phương, cơ sở giáo dục mầm non hỗ trợ thêm kinh phí đóng bảo hiểm cho giáo viên.

Theo nld.com.vn