Thứ tư,  25/05/2022

Gia Lai được công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS

UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) giai đoạn 2001-2010 và đón nhận cờ công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS.Kết quả thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THCS (tính đến tháng 12-2009), tổng số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt tỷ lệ 97,6%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS là 98,1%, tổng số đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 18 có bằng tốt nghiệp THCS (cả 2 hệ) là 80,9%; tổng số đơn vị xã, phường, thị trấn đạt chuẩn là 210/222 (94,6%); tổng số đơn vị huyện, thị xã đạt chuẩn là 16/16 (100%).Tính đến năm học 2009-2010, toàn tỉnh Gia Lai có 721 trường học với 336.240 học sinh (tăng 157 trường và 8.763 học sinh so với năm học 2004-2005), trình độ chuẩn và trên chuẩn của giáo viên THCS đạt 98,4%; chế độ cho học sinh và người dạy được bảo đảm; chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc THCS được nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm đạt từ 90% trở...

UBND tỉnh Gia Lai vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) giai đoạn 2001-2010 và đón nhận cờ công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục THCS.

Kết quả thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THCS (tính đến tháng 12-2009), tổng số trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt tỷ lệ 97,6%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS là 98,1%, tổng số đối tượng trong độ tuổi từ 15 đến 18 có bằng tốt nghiệp THCS (cả 2 hệ) là 80,9%; tổng số đơn vị xã, phường, thị trấn đạt chuẩn là 210/222 (94,6%); tổng số đơn vị huyện, thị xã đạt chuẩn là 16/16 (100%).

Tính đến năm học 2009-2010, toàn tỉnh Gia Lai có 721 trường học với 336.240 học sinh (tăng 157 trường và 8.763 học sinh so với năm học 2004-2005), trình độ chuẩn và trên chuẩn của giáo viên THCS đạt 98,4%; chế độ cho học sinh và người dạy được bảo đảm; chất lượng giáo dục toàn diện ở bậc THCS được nâng cao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hằng năm đạt từ 90% trở lên; công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến mạnh mẽ.

Theo Nhandan