Thứ ba,  24/05/2022

Tập huấn giáo dục giá trị sống, kỹ năng sốngcho giáo viên các cấp

LSO- Ngày 4/12/2010, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở GD&ĐT Lạng Sơn phối hợp với trường Đại học Giáo dục (thuộc ĐHQGHN) tổ chức tập huấn giáo dục về giá trị sống và kỹ năng sống cho giáo viên các trường thuộc các bậc học trong toàn tỉnh. Giảng viên trình bày tại lớp tập huấnTham dự lớp tập huấn gồm 170 giáo viên được chia làm 4 lớp theo từng cấp học. Trong thời gian tập huấn (từ ngày 4 đến ngày 6/12), các học viên được nghe giảng viên trường Đại học giáo dục trình bày các nội dung chủ yếu như, đặc điểm phát triển tâm lý học sinh; giáo dục giá trị sống cho học sinh; giáo dục kỹ năng sống; một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh. Mỗi nội dung đều được trình bày cụ thể với từng cấp học tương ứng để phù hợp với tâm sinh lý của học sinh từng cấp học.Lớp tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kiến thức cho giáo viên về lĩnh vực giá trị sống, kỹ năng sống của học sinh, từ đó phổ biến và...

LSO- Ngày 4/12/2010, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở GD&ĐT Lạng Sơn phối hợp với trường Đại học Giáo dục (thuộc ĐHQGHN) tổ chức tập huấn giáo dục về giá trị sống và kỹ năng sống cho giáo viên các trường thuộc các bậc học trong toàn tỉnh.

Giảng viên trình bày tại lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn gồm 170 giáo viên được chia làm 4 lớp theo từng cấp học. Trong thời gian tập huấn (từ ngày 4 đến ngày 6/12), các học viên được nghe giảng viên trường Đại học giáo dục trình bày các nội dung chủ yếu như, đặc điểm phát triển tâm lý học sinh; giáo dục giá trị sống cho học sinh; giáo dục kỹ năng sống; một số trò chơi giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh. Mỗi nội dung đều được trình bày cụ thể với từng cấp học tương ứng để phù hợp với tâm sinh lý của học sinh từng cấp học.
Lớp tập huấn nhằm trang bị, nâng cao kiến thức cho giáo viên về lĩnh vực giá trị sống, kỹ năng sống của học sinh, từ đó phổ biến và giáo dục học sinh trong mỗi nhà trường, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Đỗ Hoạt