Thứ ba,  24/05/2022

Ðào tạo nhân lực theo nhu cầu ngành Tài nguyên – Môi trường

Ngày 6-12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tại ba điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh về Đào tạo nhân lực theo nhu cầu ngành TN-MT. Gần 800 đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế và các cơ quan có liên quan dự hội nghị.Theo đánh giá của Bộ TN-MT, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TN-MT chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, đội ngũ cán bộ của Bộ hiện nay chỉ có 8% có trình độ tiến sĩ, 23% trình độ thạc sĩ, 61% có trình độ đại học; ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ chỉ có 2% có trình độ tiến sĩ, 5% thạc sĩ, 43% đại học và 50% trình độ dưới đại học. Đáng chú ý, ở các địa phương, đội ngũ cán bộ TN-MT có trình độ đại học và sau đại học chỉ chiếm 15% và vẫn còn 26,1% chưa qua đào tạo. Bộ TN - MT đã hoàn thiệnĐể đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành TN-MT, các đại biểu tham...

Ngày 6-12, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tổ chức Hội nghị trực tuyến tại ba điểm cầu tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh về Đào tạo nhân lực theo nhu cầu ngành TN-MT. Gần 800 đại biểu đại diện cho các tổ chức quốc tế và các cơ quan có liên quan dự hội nghị.

Theo đánh giá của Bộ TN-MT, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TN-MT chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, đội ngũ cán bộ của Bộ hiện nay chỉ có 8% có trình độ tiến sĩ, 23% trình độ thạc sĩ, 61% có trình độ đại học; ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ chỉ có 2% có trình độ tiến sĩ, 5% thạc sĩ, 43% đại học và 50% trình độ dưới đại học. Đáng chú ý, ở các địa phương, đội ngũ cán bộ TN-MT có trình độ đại học và sau đại học chỉ chiếm 15% và vẫn còn 26,1% chưa qua đào tạo. Bộ TN – MT đã hoàn thiện

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành TN-MT, các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, đánh giá về thực trạng và công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TN-MT; dự báo nhu cầu nhân lực về số lượng, chất lượng, cơ cấu; xác định quan điểm, phương hướng và giải pháp phát triển, đào tạo nguồn nhân lực cho ngành TN-MT đáp ứng nhu cầu của ngành nói riêng, nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội đất nước nói chung.

Theo Nhandan