Chủ nhật,  29/05/2022

Giáo viên Việt Nam dự giờ tại trường học ở Đức

Trong tháng 11/2010, một nhóm gồm 12 giáo viên Việt Nam dạy tiếng Đức đã dự giờ dạy tiếng Đức tại một số trường phổ thông Đức theo lời mời của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.Đây là chương trình do Cơ quan Trao đổi Sư phạm Đức (PAD) tổ chức dựa trên nguồn kinh phí của Chính phủ CHLB Đức.Trong thời gian 4 tuần, các giáo viên trẻ dạy tiếng Đức của Việt Nam đã có cơ hội tham gia dự giờ các tiết học Đức ngữ tại một số trường THCS và PTTH tại Bang Nordrhein Westfalen, CHLB Đức.Trong khuôn khổ chương trình dự giờ Đức ngữ hàng năm dành cho các giáo viên dạy tiếng Đức trên toàn thế giới, lần đầu tiên một giáo viên Việt Nam đã được sang dự giờ tại trường học ở Đức vào năm 2009. Riêng trong năm 2010 – “Năm Đức tại Việt Nam”, năm đánh dấu sự kiện đặc biệt 35 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam, nhiều học bổng của chương trình này đã được cấp cho các giáo viên Việt Nam. Thông qua các giờ dự thính tại...

Trong tháng 11/2010, một nhóm gồm 12 giáo viên Việt Nam dạy tiếng Đức đã dự giờ dạy tiếng Đức tại một số trường phổ thông Đức theo lời mời của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội.

Đây là chương trình do Cơ quan Trao đổi Sư phạm Đức (PAD) tổ chức dựa trên nguồn kinh phí của Chính phủ CHLB Đức.

Trong thời gian 4 tuần, các giáo viên trẻ dạy tiếng Đức của Việt Nam đã có cơ hội tham gia dự giờ các tiết học Đức ngữ tại một số trường THCS và PTTH tại Bang Nordrhein Westfalen, CHLB Đức.

Trong khuôn khổ chương trình dự giờ Đức ngữ hàng năm dành cho các giáo viên dạy tiếng Đức trên toàn thế giới, lần đầu tiên một giáo viên Việt Nam đã được sang dự giờ tại trường học ở Đức vào năm 2009. Riêng trong năm 2010 – “Năm Đức tại Việt Nam”, năm đánh dấu sự kiện đặc biệt 35 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa CHLB Đức và CHXHCN Việt Nam, nhiều học bổng của chương trình này đã được cấp cho các giáo viên Việt Nam. Thông qua các giờ dự thính tại các trường của Đức, các giáo viên dạy tiếng Đức đến từ Việt Nam đã tiếp thu thêm nhiều kiến thức chuyên môn cũng như kiến thức về đất nước học hữu ích giúp cho việc chuẩn bị giáo án giảng dạy tiếng Đức ở trường nơi mình công tác.

Chỉ trong vài năm qua, con số học sinh học tiếng Đức ở các trường phổ thông tại Việt Nam đã tăng lên một cách đáng kể: từ 170 em học sinh trong năm học 2007 đến nay con số đã tăng lên hơn 1.200 em (tính đến hết tháng 9 năm 2010).

Tại Việt Nam, đã có 7 trường phổ thông được công nhận là thành viên của mạng lưới “Trường học – Đối tác của tương lai&#39&#39 (PASCH)./.

Theo Nhandan