Thứ hai,  23/05/2022

Bộ GD-ĐT kiểm tra tài chính của nhiều trường đại học

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các trường đại học tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2008-2010, sau đó Bộ sẽ đi kiểm tra và phê duyệt tài chính giai đoạn 2011-2013. Ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ giai đoạn 2008-2010. Để Bộ có căn cứ xem xét, phân loại đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43 và thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho giai đoạn 2011-2013. Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo gấp về Bộ, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2008-2010, trong đó đánh giá mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị theo Thông tư 71.Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ ổn định ngân sách 2008-2010, chức năng nhiệm vụ được cơ quan có...

Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu các trường đại học tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2008-2010, sau đó Bộ sẽ đi kiểm tra và phê duyệt tài chính giai đoạn 2011-2013.

Ông Bùi Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ giai đoạn 2008-2010. Để Bộ có căn cứ xem xét, phân loại đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 43 và thẩm tra dự toán thu, chi và mức kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho giai đoạn 2011-2013. Bộ đề nghị các đơn vị báo cáo gấp về Bộ, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2008-2010, trong đó đánh giá mức tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị theo Thông tư 71.
Căn cứ vào kết quả thực hiện của thời kỳ ổn định ngân sách 2008-2010, chức năng nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2011 và các năm tiếp theo, lập phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 3 năm 2011-2013.
Báo cáo của các trường và các đơn vị sự nghiệp gửi về Bộ trước ngày 18/12/2010. Dự kiến trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 21/12/2010 Bộ GD-ĐT sẽ làm việc với một số đơn vị về phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2011-2013.

Theo Dantri