Thứ tư,  25/05/2022

Dành 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2011 vẫn thực hiện thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm. Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 và dành khoảng 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức. Đối với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần thì bị coi như phạm quy và không được chấm điểm. Dự kiến, cuối tháng 3-2011, Bộ GD và ĐT sẽ chính thức công bố cụ thể môn thi tốt nghiệp THPT.* Bộ GD và ĐT cũng cho biết, từ năm học 2010 - 2011, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có hai buổi thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và một buổi thi đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Trong đó, cấu trúc của đề thi với các...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2011 vẫn thực hiện thi theo hình thức tự luận và trắc nghiệm. Nội dung đề thi dựa theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THPT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12 và dành khoảng 50% điểm số cho yêu cầu thông hiểu, vận dụng kiến thức. Đối với phần tự chọn (nếu có) trong đề thi, thí sinh chỉ được làm bài một trong hai phần tự chọn; nếu làm bài cả hai phần thì bị coi như phạm quy và không được chấm điểm. Dự kiến, cuối tháng 3-2011, Bộ GD và ĐT sẽ chính thức công bố cụ thể môn thi tốt nghiệp THPT.

* Bộ GD và ĐT cũng cho biết, từ năm học 2010 – 2011, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia sẽ có hai buổi thi đối với các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và một buổi thi đối với các môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Trong đó, cấu trúc của đề thi với các môn thi hai buổi sẽ được thay đổi. Cụ thể là đối với môn Toán, sẽ có bảy bài toán cho hai ngày. Đối với môn Vật lý, đề thi của mỗi ngày sẽ không quá năm câu. Đề thi môn Hóa học mỗi ngày từ năm đến bảy câu; môn Tin học sẽ tập trung chủ yếu về giải thuật, cấu trúc dữ liệu và cài đặt.

Theo Nhandan