Thứ ba,  17/05/2022

Viện trợ 700 nghìn USD phát triển giáo dục mỹ thuật tiểu học

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam ký Thỏa thuận về Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mỹ thuật tiểu học giai đoạn 2011-2015.Theo thỏa thuận, dự án nhằm đóng góp vào các hoạt động văn hóa phát triển cho trẻ em thông qua hỗ trợ giáo dục mỹ thuật tiểu học. Kết quả của dự án sẽ góp phần đưa các phương pháp sư phạm mới được thể hiện trong sách giáo khoa cải cách năm 2015 dành cho học sinh tiểu học. Tài liệu về phương pháp giảng dạy mỹ thuật trong dự án được sử dụng tại các trường tiểu học trong cả nước... góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp, phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung, học sinh tiểu học nói riêng. Chính phủ Đan Mạch sẽ viện trợ không hoàn lại 3,9 triệu Kroner Đan Mạch (khoảng 700 nghìn USD) cho các hoạt động của dự...

Ngày 14-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam ký Thỏa thuận về Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mỹ thuật tiểu học giai đoạn 2011-2015.

Theo thỏa thuận, dự án nhằm đóng góp vào các hoạt động văn hóa phát triển cho trẻ em thông qua hỗ trợ giáo dục mỹ thuật tiểu học. Kết quả của dự án sẽ góp phần đưa các phương pháp sư phạm mới được thể hiện trong sách giáo khoa cải cách năm 2015 dành cho học sinh tiểu học. Tài liệu về phương pháp giảng dạy mỹ thuật trong dự án được sử dụng tại các trường tiểu học trong cả nước… góp phần thúc đẩy đổi mới phương pháp, phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung, học sinh tiểu học nói riêng. Chính phủ Đan Mạch sẽ viện trợ không hoàn lại 3,9 triệu Kroner Đan Mạch (khoảng 700 nghìn USD) cho các hoạt động của dự án.

Theo Nhandan