Thứ hai,  23/05/2022

Hoàn thành chương trình kết nối mạng in-tơ-nét trong ngành giáo dục

Ngày 18-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tổng kết chương trình kết nối mạng giáo dục và ký kết triển khai các ứng dụng tin học trong nhà trường.Triển khai từ tháng 9-2008 đến cuối tháng 7-2010, Viettel đã hoàn thành 100% chương trình kết nối mạng in-tơ-nét miễn phí cho hơn 29 nghìn 500 trường học của ngành GD-ĐT trong cả nước. Trong số này có hơn 21 nghìn 200 đơn vị (tương đương 72% số trường học) được kết nối in-tơ-nét băng thông rộng. Chương trình này hỗ trợ hơn 25 triệu thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục trên cả nước có điều kiện tiếp cận với in-tơ-nét phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và tìm kiếm tài liệu, thông tin.Bộ GD-ĐT cho biết: Với kết quả trên, Việt Nam đã trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới có 100% số cơ sở giáo dục được kết nối mạng in-tơ-nét miễn phí. Báo cáo năm 2010 của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN (SEAMEO)...

Ngày 18-12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) tổng kết chương trình kết nối mạng giáo dục và ký kết triển khai các ứng dụng tin học trong nhà trường.

Triển khai từ tháng 9-2008 đến cuối tháng 7-2010, Viettel đã hoàn thành 100% chương trình kết nối mạng in-tơ-nét miễn phí cho hơn 29 nghìn 500 trường học của ngành GD-ĐT trong cả nước. Trong số này có hơn 21 nghìn 200 đơn vị (tương đương 72% số trường học) được kết nối in-tơ-nét băng thông rộng. Chương trình này hỗ trợ hơn 25 triệu thầy giáo, cô giáo và học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục trên cả nước có điều kiện tiếp cận với in-tơ-nét phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và tìm kiếm tài liệu, thông tin.

Bộ GD-ĐT cho biết: Với kết quả trên, Việt Nam đã trở thành một trong số ít các quốc gia trên thế giới có 100% số cơ sở giáo dục được kết nối mạng in-tơ-nét miễn phí. Báo cáo năm 2010 của Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước ASEAN (SEAMEO) đánh giá về công nghệ thông tin trong giáo dục đã xếp Việt Nam ở vị trí cao ngang hàng với các quốc gia Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Thái-lan và đứng trên cả In-đô-nê-xi-a. Tại lễ tổng kết, Bộ GD-ĐT và Viettel còn ký hợp tác triển khai các ứng dụng tin học trong nhà trường như: Triển khai đầu tư thiết bị, số hóa sách giáo khoa, tài liệu đào tạo, thí điểm mô hình trường học điện tử…

Theo Nhandan