Thứ năm,  20/01/2022

Ðổi mới phương pháp giảng dạy tiểu học

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức hội thảo "Chuẩn kiến thức kỹ năng và phương pháp đổi mới giáo dục tiểu học". Theo các đại biểu dự hội thảo, nhiều đơn vị giáo dục tại các thành phố lớn đã áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động giảng dạy, thu được những kết quả khả quan.Tuy nhiên, việc lựa chọn giáo trình giảng dạy bằng hình ảnh cho phù hợp, chuẩn kiến thức kỹ năng và triển khai rộng rãi chưa thật sự được chú trọng. Tại hội thảo, bộ sản phẩm 'Skycare - khoa học sống động trong mắt em' thông qua các tập phim chuyển tải trọn vẹn nội dung của một bài giảng của Tập đoàn giáo dục UNET được lựa chọn là sản phẩm tiêu biểu cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong đó, kiến thức bám sát nội dung học sinh được dạy trên lớp; được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định về nội dung và chất lượng; ứng dụng phương pháp làm phim hoạt hình với những hình ảnh ngộ nghĩnh, sống động, gần gũi với học sinh. Cũng tại...

Vừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức hội thảo “Chuẩn kiến thức kỹ năng và phương pháp đổi mới giáo dục tiểu học”. Theo các đại biểu dự hội thảo, nhiều đơn vị giáo dục tại các thành phố lớn đã áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động giảng dạy, thu được những kết quả khả quan.

Tuy nhiên, việc lựa chọn giáo trình giảng dạy bằng hình ảnh cho phù hợp, chuẩn kiến thức kỹ năng và triển khai rộng rãi chưa thật sự được chú trọng. Tại hội thảo, bộ sản phẩm &#39Skycare – khoa học sống động trong mắt em&#39 thông qua các tập phim chuyển tải trọn vẹn nội dung của một bài giảng của Tập đoàn giáo dục UNET được lựa chọn là sản phẩm tiêu biểu cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy. Trong đó, kiến thức bám sát nội dung học sinh được dạy trên lớp; được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định về nội dung và chất lượng; ứng dụng phương pháp làm phim hoạt hình với những hình ảnh ngộ nghĩnh, sống động, gần gũi với học sinh. Cũng tại hội thảo, Tập đoàn giáo dục UNET cho biết, sẽ hỗ trợ các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy tiên tiến cho 24 tỉnh, thành phố.

Theo Nhandan