Chủ nhật,  28/11/2021

Hơn 20 nghìn học sinh, sinh viên tại Gia Lai được vay vốn học tập

Đợt một của năm học 2010 - 2011, tỉnh Gia Lai có hơn 20 nghìn học sinh, sinh viên nghèo vay vốn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Trong năm nay, hạn mức cho vay vừa được Chính phủ điều chỉnh nâng từ 860 nghìn đồng/tháng lên 900 nghìn đồng/tháng. Đây là một khoản tiền không nhỏ giúp các gia đình nghèo trong việc trang trải học phí cũng như các khoản chi tiêu khác trong cả năm học.Qua ba năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có hơn 23 nghìn học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn từ chương trình với tổng số tiền vay gần 325 tỷ đồng. Ngoài các nhóm đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện: nghèo, cận nghèo và mồ côi cha mẹ được vay vốn, từ năm học này, đối tượng cho vay tiếp tục được mở rộng với thành phần bộ đội phục viên tiếp tục đi học và lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Ngoài ra, đối với những gia đình gặp khó khăn về tài chính đột xuất thì...

Đợt một của năm học 2010 – 2011, tỉnh Gia Lai có hơn 20 nghìn học sinh, sinh viên nghèo vay vốn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Trong năm nay, hạn mức cho vay vừa được Chính phủ điều chỉnh nâng từ 860 nghìn đồng/tháng lên 900 nghìn đồng/tháng. Đây là một khoản tiền không nhỏ giúp các gia đình nghèo trong việc trang trải học phí cũng như các khoản chi tiêu khác trong cả năm học.

Qua ba năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bình quân mỗi năm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có hơn 23 nghìn học sinh, sinh viên nghèo được vay vốn từ chương trình với tổng số tiền vay gần 325 tỷ đồng. Ngoài các nhóm đối tượng học sinh, sinh viên thuộc diện: nghèo, cận nghèo và mồ côi cha mẹ được vay vốn, từ năm học này, đối tượng cho vay tiếp tục được mở rộng với thành phần bộ đội phục viên tiếp tục đi học và lao động nông thôn có nhu cầu học nghề. Ngoài ra, đối với những gia đình gặp khó khăn về tài chính đột xuất thì sẽ vẫn tiếp tục được vay vào những năm tiếp theo nếu như qua rà soát vẫn còn thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Theo Nhandan