Thứ năm,  02/12/2021

Phát triển Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh theo hướng nghiên cứu đa ngành

Ngày 24-12, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2015, theo hướng nâng cao tiềm lực và hiệu quả quản lý khoa học công nghệ, khẳng định vị thế của hệ thống đại học nghiên cứu đa ngành.Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đây là một trong năm chiến lược nhằm xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nằm trong tốp đầu châu Á và là một trong hai trụ cột trong nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của trường.Năm 2015 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ có 15 nhóm nghiên cứu mạnh và ba trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Cùng với đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu được, trường xây dựng năm doanh nghiệp chuyên về khoa học công nghệ. Doanh thu từ chuyển giao kỹ thuật công nghệ sẽ đạt gấp đôi so với vốn ngân sách đầu tư.Từ năm 2006 đến nay, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã xây dựng 40...

Ngày 24-12, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2011 – 2015, theo hướng nâng cao tiềm lực và hiệu quả quản lý khoa học công nghệ, khẳng định vị thế của hệ thống đại học nghiên cứu đa ngành.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thanh Bình, Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đây là một trong năm chiến lược nhằm xây dựng Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh nằm trong tốp đầu châu Á và là một trong hai trụ cột trong nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của trường.

Năm 2015 Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh sẽ có 15 nhóm nghiên cứu mạnh và ba trung tâm nghiên cứu xuất sắc. Cùng với đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu được, trường xây dựng năm doanh nghiệp chuyên về khoa học công nghệ. Doanh thu từ chuyển giao kỹ thuật công nghệ sẽ đạt gấp đôi so với vốn ngân sách đầu tư.

Từ năm 2006 đến nay, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã xây dựng 40 phòng thí điểm trọng điểm với tổng kinh phí 430 tỷ đồng. Hoạt động nghiên cứu khoa học đã đạt nhiều thành tựu nhất là về công nghệ vi mạch, vật liệu, năng lượng và công nghệ sinh học.

Bên cạnh đó, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh đã xây dựng chiến lược đến năm 2015 sẽ tập trung nâng cao hiệu quả quản trị toàn hệ thống; văn hóa Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh – sức mạnh hệ thống; chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế và phát triển và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất.

Theo Nhandan