Thứ năm,  02/12/2021

Chỉ tiêu tuyển sinh 2011 tăng từ 6,5% đến 20%

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) chính quy năm 2011 tăng 6,5%; đào tạo từ xa tăng 10%; tuyển mới TCCN tăng 10% so với năm 2010.Trong đó, chỉ tiêu tăng thêm của năm 2011 phần lớn dành để đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, đào tạo bác sĩ, dược sĩ cho các địa phương, đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên những bộ môn còn thiếu cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số... Cụ thể: tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2011 là 150 nghìn chỉ tiêu, trong đó đại học là 132 nghìn; cao đẳng 18 nghìn. Trong tổng 132 nghìn chỉ tiêu ĐH chính quy, dự kiến dành 13.200 chỉ tiêu (10%) đào tạo theo địa chỉ và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Đối với đào tạo sau đại học, Bộ GD và ĐT đẩy mạnh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ để nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng;...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) chính quy năm 2011 tăng 6,5%; đào tạo từ xa tăng 10%; tuyển mới TCCN tăng 10% so với năm 2010.

Trong đó, chỉ tiêu tăng thêm của năm 2011 phần lớn dành để đào tạo nguồn nhân lực theo địa chỉ cho các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm, đào tạo bác sĩ, dược sĩ cho các địa phương, đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên những bộ môn còn thiếu cho các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số… Cụ thể: tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy năm 2011 là 150 nghìn chỉ tiêu, trong đó đại học là 132 nghìn; cao đẳng 18 nghìn. Trong tổng 132 nghìn chỉ tiêu ĐH chính quy, dự kiến dành 13.200 chỉ tiêu (10%) đào tạo theo địa chỉ và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Đối với đào tạo sau đại học, Bộ GD và ĐT đẩy mạnh đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ để nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng; dự kiến tuyển mới đào tạo tiến sĩ 1.050 chỉ tiêu, đào tạo thạc sĩ 22 nghìn chỉ tiêu, tăng 20% so với năm 2010.

Theo Nhandan