Thứ năm,  02/12/2021

Nâng cao năng lực cán bộ quản lý giáo dục

Việc phân cấp quản lý giáo dục có hiệu quả và mang tính bền vững hay không phụ thuộc vào năng lực tiếp cận với khung chính sách của các bên liên quan. Vì vậy, Dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) đã đưa ra nhiều giải pháp giúp đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là các hiệu trưởng, hiệu phó tiếp cận tốt hơn với hệ thống văn bản pháp quy về giáo dục.Theo GS, TSKH Bùi Văn Ga, Giám đốc Dự án SREM, kết quả khảo sát thực địa ở các tỉnh cho thấy, phần lớn cán bộ quản lý giáo dục cấp cơ sở đều có nhu cầu tiếp cận với hệ thống văn bản pháp luật thiết yếu để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin phục vụ quá trình quản lý trường học. Nhất là trong điều kiện trình độ công nghệ thông tin của hiệu trưởng hay cơ sở hạ tầng mạng của nhà trường còn nhiều hạn chế thì việc hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu pháp luật về giáo dục phục vụ công tác quản lý là hết sức cần thiết. Những năm gần...

Việc phân cấp quản lý giáo dục có hiệu quả và mang tính bền vững hay không phụ thuộc vào năng lực tiếp cận với khung chính sách của các bên liên quan. Vì vậy, Dự án hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) đã đưa ra nhiều giải pháp giúp đội ngũ cán bộ quản lý, nhất là các hiệu trưởng, hiệu phó tiếp cận tốt hơn với hệ thống văn bản pháp quy về giáo dục.

Theo GS, TSKH Bùi Văn Ga, Giám đốc Dự án SREM, kết quả khảo sát thực địa ở các tỉnh cho thấy, phần lớn cán bộ quản lý giáo dục cấp cơ sở đều có nhu cầu tiếp cận với hệ thống văn bản pháp luật thiết yếu để đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin phục vụ quá trình quản lý trường học. Nhất là trong điều kiện trình độ công nghệ thông tin của hiệu trưởng hay cơ sở hạ tầng mạng của nhà trường còn nhiều hạn chế thì việc hệ thống hóa các cơ sở dữ liệu pháp luật về giáo dục phục vụ công tác quản lý là hết sức cần thiết. Những năm gần đây, Dự án SREM đã tập hợp và hệ thống hóa theo lĩnh vực hơn 4.000 văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và liên quan đến giáo dục, trong đó có hơn 3.500 văn bản đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Dự án SREM… Vì vậy, lần đầu tiên ở Việt Nam, các hiệu trưởng có thể dễ dàng tiếp cận với những văn bản quy phạm pháp luật trên quy mô lớn và được tập huấn về cách sử dụng những văn bản này. Bằng cách trình bày các văn bản dưới dạng &#39cây&#39 trong một trang web tĩnh, Dự án SREM đã giúp các hiệu trưởng dễ dàng tra cứu văn bản theo nguồn và theo chủ đề, đồng thời giúp người tiếp cận tra cứu có thể so sánh đối chiếu các văn bản Luật với các văn bản dưới Luật hoặc các văn bản hướng dẫn thực hiện. Khoảng hơn 1.800 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản về chính sách giáo dục liên quan đến các hiệu trưởng đã được tập hợp vào một đĩa CD cùng với các tài liệu tập huấn liên quan khác được phân phát tới tất cả 63 sở, 685 phòng GD và ĐT và tất cả các trường phổ thông trên toàn quốc.

Những tài liệu về văn bản pháp luật được các hiệu trưởng và cán bộ quản lý nhiệt tình đón nhận bởi tính thiết thực và phù hợp. Hiệu trưởng các trường còn được tiếp cận thêm với các văn bản quy phạm pháp luật qua bộ tài liệu dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông và được tập huấn về cách bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật mới trong chương trình tập huấn về Quản trị hiệu quả trường học. Gần 20 nghìn hiệu trưởng đã hưởng lợi từ các chương trình đào tạo trực tiếp hỗ trợ về tiếp cận các văn bản pháp luật. Ngoài ra, chương trình dự án còn hỗ trợ tăng cường năng lực soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các kỹ thuật xử lý văn bản điện tử và quản lý các văn bản pháp luật cho hơn 600 cán bộ của bộ cũng như các sở GD và ĐT.

Theo đánh giá của các chuyên gia giáo dục, Chương trình hệ thống hóa cơ sở dữ liệu pháp luật đem đến kết quả thiết thực, giúp các cán bộ quản lý hiểu biết về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Khi khả năng tiếp cận nguồn văn bản dễ dàng hơn, những người làm công tác giáo dục ở tất cả các cấp đều có thể tham gia vào quá trình soạn thảo các chính sách mới… góp phần tăng cường năng lực quản lý, nâng cao chất lượng GD và ĐT.

Theo Nhandan