Thứ bảy,  27/11/2021

Lộc Bình- trên 900 học sinh THCS được hỗ trợ phổ cập

LSO-Tiếp tục hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo đang học THCS theo Quyết định 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập THCS, năm 2010, huyện Lộc Bình đã thực hiện hỗ trợ cho 945 học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn huyện. Theo đó, các học sinh thuộc diện này được miễn học phí, được cấp sách giáo khoa, giấy vở, đồ dùng học tập, tổng số tiền hỗ trợ là 113,4 triệu đồng. Chính sự hỗ trợ này đã giúp học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo không bỏ học giữa chừng, các nhà trường giữ vững sĩ số và toàn huyện duy trì kết quả phổ cập THCS với chất lượng ngày càng cao.Với việc phân trường THPT Tú Đoạn được thành lập và đi vào hoạt động, đến nay trên địa bàn Lộc Bình đã có 3 trường THPT thu hút trên 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào học. Bên cạnh đó, công tác dạy nghề cho thanh niên học hết THCS...

LSO-Tiếp tục hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo đang học THCS theo Quyết định 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập THCS, năm 2010, huyện Lộc Bình đã thực hiện hỗ trợ cho 945 học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo đang theo học tại các trường THCS trên địa bàn huyện.
Theo đó, các học sinh thuộc diện này được miễn học phí, được cấp sách giáo khoa, giấy vở, đồ dùng học tập, tổng số tiền hỗ trợ là 113,4 triệu đồng. Chính sự hỗ trợ này đã giúp học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo không bỏ học giữa chừng, các nhà trường giữ vững sĩ số và toàn huyện duy trì kết quả phổ cập THCS với chất lượng ngày càng cao.
Với việc phân trường THPT Tú Đoạn được thành lập và đi vào hoạt động, đến nay trên địa bàn Lộc Bình đã có 3 trường THPT thu hút trên 80% học sinh tốt nghiệp THCS vào học. Bên cạnh đó, công tác dạy nghề cho thanh niên học hết THCS và THPT và lao động nông thôn được quan tâm, trong năm 2010 đã có 20 lớp dạy nghề ngắn hạn được mở, thu hút 887 học viên vào học. Theo điều tra nhu cầu lao động việc làm tháng 12/2010, huyện Lộc Bình có 7.261 người có nhu cầu học nghề.

MH