Thứ bảy,  27/11/2021

An Giang triển khai hiệu quả phần mềm quản lý giáo viên

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) An Giang sớm quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giáo dục. Nhất là từ khi triển khai phần mềm quản lý giáo viên (PMIS) theo chương trình Dự án đổi mới quản lý giáo dục (SREM), việc quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của An Giang đã có nhiều bước đột phá rõ rệt.Trước yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, từ năm 1994, Sở GD và ĐT An Giang đã bắt đầu xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu nhân sự toàn ngành. Đến cuối năm 2008, sở đã chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý VEMIS theo chương trình Dự án SREM gồm sáu phân hệ: phân hệ quản lý học sinh, phân hệ quản lý tài chính, phân hệ hỗ trợ công tác thanh tra, phân hệ quản lý thư viện, phân hệ quản lý thiết bị, hệ thống và phân hệ quản lý giáo viên. Trong đó, phần mềm phân hệ quản lý giáo viên được đánh giá là mang lại nhiều hiệu quả thiết...

Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) An Giang sớm quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý giáo dục. Nhất là từ khi triển khai phần mềm quản lý giáo viên (PMIS) theo chương trình Dự án đổi mới quản lý giáo dục (SREM), việc quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của An Giang đã có nhiều bước đột phá rõ rệt.

Trước yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, từ năm 1994, Sở GD và ĐT An Giang đã bắt đầu xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu nhân sự toàn ngành. Đến cuối năm 2008, sở đã chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý VEMIS theo chương trình Dự án SREM gồm sáu phân hệ: phân hệ quản lý học sinh, phân hệ quản lý tài chính, phân hệ hỗ trợ công tác thanh tra, phân hệ quản lý thư viện, phân hệ quản lý thiết bị, hệ thống và phân hệ quản lý giáo viên. Trong đó, phần mềm phân hệ quản lý giáo viên được đánh giá là mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên; nâng cao chất lượng GD và ĐT của An Giang.

Phần mềm PMIS không chỉ thu thập tất cả các thông tin về hồ sơ trường và cán bộ, công chức theo yêu cầu của ngành GD và ĐT mà còn cung cấp cho cán bộ quản lý những công cụ phục vụ việc chỉ đạo và ra quyết sách đúng đắn, kịp thời. Mặt khác, phần mềm PMIS mới được xây dựng trên cơ sở bảng mã tiếng Việt UNICODE là bộ mã chuẩn quốc tế đã tạo nên khả năng bảo mật tốt, người dùng khó tác động vào cơ sở dữ liệu. Đáng chú ý, hệ thống chức năng quản lý của phiên bản PMIS mới còn có thể quản lý bốn trang thông tin, 108 tiêu chí thông tin, quản lý 18 quá trình, 52 danh mục và có 28 chức năng quản lý, nghiệp vụ…

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GD và ĐT An Giang, thông qua việc triển khai phần mềm PMIS mới, sở thường xuyên dùng chức năng tra cứu thông tin khai thác dữ liệu nhân sự để phục vụ các báo cáo đột xuất hoặc lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo. Phần mềm PMIS còn có thể cung cấp số liệu niên giám thống kê và góp phần giúp cho ngành GD và ĐT có được thông tin nhân sự phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ. Đặc biệt, phần mềm PMIS còn giúp ngành GD và ĐT An Giang có thể tính toán tình trạng thừa, thiếu giáo viên các môn để phục vụ giải quyết điều động, thuyên chuyển và quyết định chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên hằng năm; xử lý nâng lương thường xuyên.

Qua ba năm triển khai, phần mềm PMIS đã hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhân sự trong phát triển GD và ĐT An Giang. Toàn bộ 11 Phòng GD và ĐT, với 781 đơn vị trường học gồm hơn 26 nghìn cán bộ, giáo viên đều được quản lý qua hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm thông tin chính xác có hệ thống, góp phần thực hiện tốt quản lý, quy hoạch cán bộ và xây dựng chính sách nhân sự, luân chuyển giáo viên phù hợp để đáp ứng các chiến lược phát triển nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Theo Nhandan