Thứ năm,  02/12/2021

Tặng học bổng cho 100 học sinh khuyết tật

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa ký quyết định tặng học bổng cho 100 học sinh khuyết tật của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa.Theo quyết định, mỗi tỉnh nói trên có 20 học sinh được trao học bổng “Học sinh khuyết tật vượt khó” năm học 2010- 2011 vì đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2010 của Đề án trợ giúp người tàn tật Việt Nam giai đoạn 2006- 2010.Phần lớn học sinh được trao học bổng đang ở cấp học mầm non, tiểu học; một số ít đang theo học trung học cơ sở; chỉ có sáu học sinh ở Khánh Hòa đang theo học trung học phổ...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển vừa ký quyết định tặng học bổng cho 100 học sinh khuyết tật của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Phú Yên, Khánh Hòa.

Theo quyết định, mỗi tỉnh nói trên có 20 học sinh được trao học bổng “Học sinh khuyết tật vượt khó” năm học 2010- 2011 vì đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong học tập. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng, được trích từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2010 của Đề án trợ giúp người tàn tật Việt Nam giai đoạn 2006- 2010.

Phần lớn học sinh được trao học bổng đang ở cấp học mầm non, tiểu học; một số ít đang theo học trung học cơ sở; chỉ có sáu học sinh ở Khánh Hòa đang theo học trung học phổ thông.

Theo Nhandan